Historia och fakta

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Orminge

Västra Orminge med 2600 lägenheter uppfördes 1964-71 på uppdrag av dåvarande Boo kommun. Området har en tidstypisk zonindelning med en uppdelning i tre zoner; en inre grönzon, en mellanzon med bostadsbebyggelse och en yttre trafikzon med bilvägar, parkeringsplatser och ett centrum i utkanten. Området utmärker sig genom en terränganpassad bebyggelse, präglat av låga hus. Kommuns målsättning var att bibehålla landskapets ursprungliga karaktär, och skapa en låghusbebyggelse som kunde anpassa sig till de befintliga villaområderna omkring.


Östra Orminge radhus, både bostadrätter och äganderätter i kuperad terräng, är uppförda mellan 1978-1981 av HSB.


Från Wikipedia


Sammanlagt finns det sex samfällighetsföreningar  och fyra bostadsrättsföreningar med totalt 711 lägenheter. Se denna informativa presentation som HSB tog fram när det begav sig. Förskolan som syns på kartan vid vår gatas vändplan blev aldrig byggd. Där är skogen ännu orörd. Ur trafiksynpunkt kan man vara tacksam för det.

Alskäret

Alskäret är namnet på flera skär i Sverige. Vårt Alskär (eg. stora och lilla) är troligtvis det utanför Harö i Stockholms skärgård. Detta baserat på att Stångskäret ligger strax bredvid. Det är också namnet på en annan samfällighet i Östra Orminge.


Fakta

Samfälligheten bildades 1979-08-27 och består av 83 fastigheter, gemensamma gårdar, garage och anläggningar för sopor, värme, vatten och avlopp.


Samfälligheten består av tre gårdar; K, L och M-gårdarna. Bokstavsbeteckningarna går tillbaka till byggtiden för Östra Orminge då alla föreningars gårdar gavs bokstavsidentiteter. Man började på Björkholmsvägen vid vattentornet där föreningen Stångskärets fyra gårdar gavs bokstäverna A, B, C och D.


I vår samfällighet består K-gården av 27 fastigheter med gatuadresserna Norrholmsvägen 3-55 (udda nummer).

L-gården har 29 fastigheter med adresserna 2-58, M-gården har 27 fastigheter med adresserna 60-112 (jämna nummer).


Detta kan vara bra att veta då vi i dagligt tal kan säga exempelvis på vårstäddagen "vi har en gemensam lunch kl 12 på L-gården".Alskäret

Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279