Bilar

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2018-04-22

Garaget

Varje fastighet disponerar en garageplats, som är låsbar och utrustad med el och timer för bilvärmare. Var och en måste se till att den egna garageporten är ordentligt låst när man lämnar garaget. En olåst eller öppen port medför att det är fritt fram att komma åt ett flertal bilar i samma garagelänga. Observera att garageportarna inte är av kassaskåpsmodell utan är ganska veka i sin konstruktion. Hjälp till att hålla tjuvarna utanför. Den förbättrade belysningen ska förhoppningsvis göra det mindre lockande för obehöriga att vistas i garagen, det gäller framförallt det nedre garageplanet.


Elektrifierade bilar


El- och laddhybrider kan för närvarande inte erbjudas inkoppling till föreningens nät, främst av  juridiska skäl, men också av tekniska- och elsäkerhetsskäl. Samfällighetslagen säger att en samfällighet ska drivas och förvaltas enligt det syfte som anges i lantmäteriförrättningen för de där definierade gemensamhetsanläggningarna. I syftet anses det i dag inte ingå att med el bränsleförsörja boendes bilar, ej heller att ta betalt för förbrukad el för detta syfte, vilket säkert anses självklart av övriga boende.


Att förändra en gemensamhetsanläggning genom utbyggnad kan vara möjligt om det godkänns vid en ny lantmäteriförrättning. Ett starkt villkor för att lantmätaren ska medge detta är att det är till gagn ("båtnad") för majoriteten av medlemmar i samfälligheten. Detta eftersom kostnaden för utbyggnaden påföres alla med andelstalet 1.


Här är länk till ett dokument som beskriver problematiken via en fråga till Villaägarföreningen, svaret från deras juridiska rådgivare samt synen från en lantmätare.


I dagsläget säger därför styrelsen nej till att få ansluta laddbara bilar i garaget. Så gör även omkringliggande samfälligheter. Frågan bevakas och kanske ändrar lagstiftarna regelverket.


Spolplattan

På övre garageplanet finns spolplattan för biltvätt och dylikt. I ett låsbart skåp finns vatten och slang med munstycke. Bredvid skåpet finns ett el-uttag. En timer för el-uttaget finns på väggen till vänster inne i grovsoprummet. El-uttaget är av säkerhetsskäl  utrustat med jordfelsbrytare. Vattnet till spolplattan stängs av när det börjar bli ihållande minusgrader.


Underlätta alltid passage från undre planet genom att orientera bilen närmare buskarna.


Parkering

Från och med 1 mars 2018 gäller ändrade parkeringsregler inom Alskäret. Alla markerade platser avgiftsbeläggs dygnet runt och övervakas av parkeringsbolaget Q-Park. Med alla  platser syftas på två st på uppfarten till övre parkeringsplanet, handikapplatsen, biltvättplatsen, 18 platser på övre garageplanet, samt två platser nära infarten till nedre garageplanet. Avgiften kan erläggas via app eller SMS till SMS-Park, eller med kort i Västerbris automat vid deras garage en bit ner i backen. Biljetten gäller även hos oss.


Varje fastighetsägare i Alskäret är berättigad till ett st Boendetillstånd. När det ligger synligt igenom bilens framruta kan man använda områdeskod 5555 och därmed få en lägre parkeringsavgift, för närvarande 2 kr/h, maximalt 20 kr/dygn. Övriga besökare ska använda områdeskod 5554.


Detta informationsdokument beskriver det nya regelverket.


Utnyttja det egna garaget vid parkering så att inte våra gäster tvingas ut på gatan där det är ett generellt parkeringsförbud som övervakas av kommunen. Undantaget är en kortare sträcka längs garageanläggningen. Där är det dock städdag på onsdagar mellan kl 08-16 då p-förbud råder även där. På övre garageplanet finns 18 st parkeringsplatser för våra gäster och dessa räcker inte till om vi själva parkerar där. Parkera inte heller på garageinfarterna och på vändplan, där det för övrigt råder stoppförbud.


Föreningsstämman 2015-03-23 beslöt att bilar med status körförbud får vara uppställda maximalt tre månader på någon av föreningens gemensamma parkeringsytor.


Biltvättplatsen

På vår biltvättplats är det godkänt att parkera från kväll och över natten under den period då anslag och skylt visar att tvättfunktionen är aktiverad. Men under dagtid ska bilen vara borta. Detta är särskilt viktigt på helgerna då vårt folk är lediga. Var vänlig respektera detta.


Tvättplatsen ingår från 1 mars 2018 i Q-Parks övervakningsuppdrag. Under tiden som en bil tvättas krävs ingen parkeringsavgift. Det är Q-Park som avgör om "tvättaktivitet" pågår.


När vattnet på biltvättplatsen är avstängt vintertid är parkeringen tillåten dygnet runt. Då byts tvättskylten mot en P-skylt och de generella parkeringsreglerna tar vid.Gårdar och gångvägar

Östra Orminge är byggt med tanke på att fordonstrafik och boende ska vara separerade så långt som möjligt. Barnen rör sig därför ganska fritt i området och över tillfartsvägarna, glöm inte det. Inne på gårdarna och på parkvägarna skall fordonstrafik undvikas. Det är att rekommendera att hantverkare inte parkerar inne på gården. Köra in och lasta ur de verktyg som behövs är ok, men när det är avklarat bör bilen ställas på gästparkeringen.


Övrigt

Styrelsen har under hösten 2016 låtit göra en enkät för att ta reda på hur många bilar det finns i föreningen och hur det matchar tillgängliga uppställningsplatser. Resultatet av undersökningen bearbetas vidare av styrelsen och åtgärder har införts under 2017 och 2018.


Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279