Föreningens utrustning

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2018-04-22

Utrustning


Föreningen äger ett antal stegar av olika längder som kan lånas vid behov. Stegarna hänger på konsoller som är fästade på garagets vägg på baksidan av grovsoprummet. Stegarna ska vara låsta (samma nyckel som till biltvättluckan och fastighetsförrådet) med kedja när de hänger på plats. Lösa stegar innebär en onödig inbjudan till inbrottstjuvar att smidigt ta sig upp på fastigheters övre våningar.


I fastighetsförrådet  (f.d. lilla soprummet) vid nedre infarten till garaget har vi kärror som kan lånas när tunga eller skrymmande saker måste transporteras till eller från fastigheten. Det finns även flera vanliga skottkärror förutom de ovan nämda kärrorna, en tvåhjulig och en fyrhjulig. Dessutom finns i förrådet snöskyfflar model flak. Förrådet är endast avsett för våra gemensamma och gårdarnas saker.


Runt om i Östra Orminge finns allmänna lekplatser förutom de lekplatser som finns inne på respektive gård. Dessutom finns mellan många gårdar lite skog som kan vara roligt att leka i. Det är däremot direkt olämpligt och förenat med risker att leka i och vid garagen. Likaså är garagetaken ingen lekplats. Taken förstörs lätt om barnen leker där med följd att det läcker in i garagen. Prata alltid med barn som är uppe på garagetaken.
Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279