Kalender

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Kalender

 

2020-09-22 Styrelsemöte kl 19, hos i Västerbris lokal

2020-10-21 Styrelsemöte kl 19

2020-10-24 Höststäddag kl 09

2020-11-24 Styrelsemöte kl 19

2020-12-15 Styrelsemöte med glögg

-----------------------------        passerat       ---------------------------------

2020-08-25 Styrelsemöte kl 19, hos Hans Hultqvist

2020-06-16 Styrelsemöte kl 19, troligtvis genom Skype

2020-06-08 Spolning och filmning av M-gårdens avloppsledning

2020-05-26 Ordinarie föreningsstämman kl 19 ute på övre garageplanet

2020-04-28 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal) INSTÄLLD

2020-03-31 Ordinarie föreningsstämman kl 19 i Myrsjöskolans matsal är INSTÄLLD

2020-02-20 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2020-02-18 Styrelsemöte kl 19

2020-01-21 Styrelsemöte kl 19

2019-12-18 Styrelsemöte kl 19

2019-11-13 Styrelsemöte kl 19

2019-11-07 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2019-10-22 Styrelsemöte kl 19

2019-10-19 Höststäddag kl 09

2019-09-24 Styrelsemöte kl 19

2019-08-29 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2019-08-20 Styrelsemöte kl 19

2019-06-25 Styrelsemöte kl 19

2019-05-28 Styrelsemöte kl 19

2019-04-27 Vårstäddag kl 09

2019-04-26 Container anländer till vändplan

2019-04-23 Ordinarie föreningsstämma

2019-03-19 Styrelsemöte kl 19

2019-03-14 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2019-02-19 Styrelsemöte kl 19

2019-02-04 Extra föreningsstämma kl 19 om garageportarnas automatik

2019-01-22 Styrelsemöte kl 19

2019-01-21 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2019-01-09 Avläsning (onsdag!) av mätarna för kall- och varmvatten samt värme

2018-12-19 Styrelsemöte kl 19

2018-11-21 Styrelsemöte kl 19

2018-10-23 Styrelsemöte kl 19

2018-10-20 Höststäddag

2018-10-17 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2018-10-03 Garantibesiktning (5 år) av garagerenoveringen 2013

2018-09-25 Styrelsemöte kl 19

2018-08-28 Styrelsemöte kl 19

2018-08-23 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2018-06-26 Styrelsemöte kl 19

2018-05-23 Styrelsemöte kl 19

2018-05-05 Vårstäddag. L-gården fixar lunchen.

2018-04-17 Styrelsemöte kl 19

2018-04-09 Stockholm Energi stänger av fjärrvärmen mellan kl 08:00-16:00 INSTÄLLDES!

2018-03-21 Styrelsemöte kl 19

2018-03-21 Ordinarie föreningsstämma i Västerbris lokal kl 19

2018-03-13 Styrelsemöte kl 19

2018-03-01 Q-Park inleder parkeringsövervakning

2018-02-15 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2018-02-14 Styrelsemöte kl 19

2018-01-25 Styrelsemöte kl 19

2018-01-08 Årliga mätaravläsningen i alla hus startar kl 19

2017-12-12 Styrelsemöte kl 19

2017-12-07 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2017-10-21 Höststäddag

2017-10-17 Styrelsemöte kl 19

2017-09-28 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2017-09-19 Styrelsemöte kl 19

2017-08-29 Styrelsemöte kl 19

2017-06-22 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2017-06-20 Styrelsemöte kl 19

2017-05-23 Styrelsemöte kl 19

2017-04-20 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2017-04-22 Vårstäddag utan trädgårdsmästaren. K-gården har lunchen.

2017-04-20 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2017-03-28 Ordinarie föreningsstämma kl 19 i Västerbris gemensamhetslokal

2017-03-21 Styrelsemöte kl 19

2017-02-21 Styrelsemöte kl 19

2017-01-24 Styrelsemöte kl 19

2017-01-23 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2017-01-09 Styrelsen läser av vatten- och energimätarna i alla fastigheter med start kl 19

2016-12-20 Styrelsemöte kl 19

2016-11-22 Styrelsemöte kl 19

2016-10-24 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2016-10-25 Styrelsemöte kl 19

2016-10-15 Höststäddag, med början kl 09.

2016-09-27 Styrelsemöte kl 19

2016-08-31 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2016-08-30 Styrelsemöte kl 19

2016-08-18 Kommunen byter kl 14 sina två vattenmätare i undercentralen

2016-06-21 Styrelsemöte kl 19

2016-05-25 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2016-05-24 Styrelsemöte kl 19

2016-04-30 Vårstäddag

2016-04-27 Styrelsemöte kl 19

2016-04-04 Ordinarie föreningsstämma

2016-03-22 Styrelsemöte kl 19

2016-03-16 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2016-02-23 Styrelsemöte kl 19

2016-01-28 Styrelsemöte kl 19

2016-01-20 Möte kl 19 med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans föreningslokal)

2016-01-11 Avläsning av vatten- och värmemängdsmätare i samtliga fastigheter

2015-12-21 Styrelsemöte

2015-11-17 Styrelsemöte

2015-10-31 Städdag höst

2015-10-29 Slutbesiktning kl 13 av Svensk Infrastrukturs fiberprojekt på föreningens mark

2015-10-21 Möte med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans gemensamhetslokal)

2015-10-19 Styrelsemöte

2015-09-21 Styrelsemöte

2015-08-31 Kl 18 ska ansökan om att hyra det extra garaget vara inlämnad.

2015-08-27 Styrelsemöte

2015-08-26 Möte med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans gemensamhetslokal)

2015-06-25 Styrelsemöte

2015-05-27 Möte med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans gemensamhetslokal)

2015-05-19 Styrelsemöte

2015-05-06 Högarna från städdagen vid vändplan har transporterats bort.

2015-04-28 Gårdarnas gräsmattor och planteringar har gödslats med Algomin.

2015-04-25 Städdag vår. Trädgårdsmästaren kommer. L-gården ordnar lunch.

2015-04-15 Styrelsemöte

2015-03-25 Möte med Östra Ormingegruppen (i brf Nordans gemensamhetslokal)

2015-03-23 Ordinarie föreningsstämma (i brf Västerbris gemensamhetslokal)

2015-03-19 Undersökning kl 07.30 på plats av alternativ projektering för fiberanslutning till fastigheterna

 

Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279