Snöröjning

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Utanför varje fastighet

Inne på gårdarna måste respektive fastighetsägare själv svara för snöskottning och sandning framför sitt eget hus och gemensamt hjälpa till där det behövs. Lådor med grus/halkstopp finns vid infarten till varje gård


Garageanläggningen

Samfällighetsföreningen lägger ut snöröjning och sandning av övre garageplanet, garageinfarterna och infarterna till gårdarna på entreprenad


Förbindelsegångar

Sköts av frivilliga krafter på berörda gårdar.


Gång och cykelvägar

Sköts av kommunens entreprenör.Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279