Hushållssopor

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2018-10-20


Resultatet av enkäten om källsortering från juni 2017

Kort sammanfattning (1,9 MB), en utförligare och fylligare rapport (3,2 MB)


Matavfall

Matavfallet ska nu lämnas i det nya stora miljörummet. Matavfall läggs i de bruna smalare kärlen. Matavfallet ska samlas i de speciella papperspåsar som kan hämtas gratis vid pantautomaterna hos Coop nere i centrum och i miljörummet där vi avser att hålla ett litet förråd av dem. Det är viktigt att påsarna försluts ordentligt så att inte flugor kommer åt innehållet. Matavfall hämtas skilt från övriga hushållssopor, för närvarande  två gånger i veckan på tisdagar och fredagar.


Övriga hushållssopor

Hushållssopor (egentligen heter det restavfall) definieras det som är kvar när man sorterat ut glas, metall, plast och matavfall. För hushållssoporna används stora 660 liters sopkärl. De står nu också i miljörummet för att göra livet mer praktiskt för de boende. När nu kärl för glas, plast och metall också är på plats blir miljövinsten ännu högre.


Undvik att fylla kärlen över brädden så att locket glipar och släpper ut elaka odörer. Lägg inte soppåsar ovanpå (!) locken utan kliv längre in till ett ledigt kärl. Sophämtning sker en gång i veckan, för närvarande på fredagar.


EL-AVFALL

I Miljörummet finnas möjlighet att slänga mindre elsopor, elektronikskrot, batterier och ljuskällor. Tänk på att inte ställa något på golvet! Styrelsen uppmanar de boende att istället köpa till tjänsten ”bortforsling” i samband med inköp av nya vitvaror.


NOTERA NYA REGLER!

Elsopor -  ex vitvaror samt TV skärmar - som inte ryms i kärlet får de boende på egen hand transportera till närmaste återvinningscentral (se vidare under ”Återvinningscentral”). 


Osäker på hur du ska sortera? Se Nacka kommuns guide.


Även FTI, dvs Förpacknings & TidningsInsamlingen har producerat mycket bra information, exempelvis den kortfattade "Så här sorterar du:" på sid 2, samt den maffigare Stora Sorteringsguiden
Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279