Städdagar

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Städdagar

Varje vår och höst ordnar vi en städdag då vi gemensamt gör fint på och kring gårdar och gemensamhetsanläggningen.  I samband med vårstädningen anlitar vi en trädgårdsmästare som går runt på gårdarna och hjälper till med beskärning av buskar och träd samt ger råd i botaniska spörsmål på både den egna som den gemensamma marken


På vårstäddagen har vi en gemensam lunch vid 12-tiden som ordnas av en av gårdarna. Uppdraget roterar mellan de tre gårdarna. Måltiden är ett sätt att under trevliga former umgås över gårdsgränserna. Kostnaden tas av föreningen, inte gårdskassan.


Till städdagarna har vi numera förberett en lista över arbetsuppgifter som man frivilligt kan anmäla sig till (förutom det generella lövkrattandet och ansandet).


Arbetslista 2016-10-15

Arbetslista 2016-04-29

Arbetslista 2015-10-31Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279