Kontakt

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Kontakt

Boende i Alskäret kan lämna skrivelser till styrelsen i brevlådan utanför grovsoprummet och med e-post.


Brev skickas till:

Styrelsen

Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Salsjö-Boo


E-postadress

styrelsen@alskaret.se


Föreningens organisationsnummer är: 716417-1279


Se vilka som sitter i styrelsen under Styrning och ledning i menyn.

Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279