Fastighetsinformation

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2020-03-20

Fastighetsinformation

Deklarationsanvisning till 2019 års taxering (gör skatteavdrag med 1318 kr för garagelånets ränta).

Deklarationsanvisning till 2019 års taxering (tag upp parkeringsinkomster 555 kr och 883 kr).

 

Tillbyggnad av fastigheter över föreningens kulvertledningar

 

I anläggningsbeslutet som upprättades när föreningen bildades definierades ett antal gemensamhetsanläggningar som - trots att de kan ligga på privat mark - ägs av föreningen. Som exempel kan nämnas ledningar för kabel-tv, vatten, värme och avlopp. Även delar av dessa inne i husen ingår.

 

För att kunna serva och reparera en sådan anläggning har föreningen av lagstiftaren givits rätt till tillträde. I den rätten ligger att tillträdet inte ska hindras eller försvåras så att det uppstår extra kostnader för föreningen i samband med underhåll och reparationer. Den som exempelvis bygger in föreningens vatten och värmemätare och avstängningskranar på ett sätt som hindrar tillsyn och underhåll, kan bli ombedd att riva delar sin tillbyggnad.

 

Varje hus är anslutet till ledningar för vatten, värme och avlopp. Vid en reparation blir det oftast nödvändigt att schakta upp mer eller mindre mycket jord och sten för att nå ned till ledningarna (som vi brukar benämna "kulvertledningar"). Om fastighetsägaren gjort en utbyggnad, exempelvis med nytt gjutet golv och väggar över de inkommande kulvertledningarna, finns risk att det uppstår extra kostnader och skador vid reparationer.

 

För att  adressera problematiken kring detta har styrelsen tagit fram ett dokument (avtal) som fastighetsägaren har att ta ställning till inför en ombyggnad. Dokumentet sätter på pränt de rättsliga förhållanden som alltid gällt enligt sedan föreningen bildades, det är verifierat med jurist. Så i den meningen är det giltigt retroaktivt även för befintliga utbyggnader.

 

 

  • Elementen
  • Vatten
  • Ström
  • Skötselråd
  • Ventilation
  • Panel och färger

 

Fylls på med innformation som kan vara bra att ha om detaljer i husen

Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279