TV och bredband

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2020-04-04

TV och bredband


Kabel-tv-nätet


Sedan 2018-05-09 är det Telenor som distribuerar tv och telefoni i vår kabel-tv-anläggning (coaxialnätet). Tidigare Bredbandsbolaget var ett dotterbolag till Telenor som i sin tur (2015-02-10) köpt vår tidigare leverantör Tele2:s tv och bredbandsverksamhet. Från och med 2019-10-01 är det Bitcom som levererar internet i kabeln. Företaget har tagit över bredbandstjänsten från Telenor men samarbetar om drift och underhåll av nätet.


Alskäret har sedan 2020-05-01 ett nytt uppkopplingsavtal (C-00075560) som ersätter det tidigare (K9849464) för distribution av tv i kabelnätet. Avtalet innebär bl a att:


  • Telenor endast distribuerar analogt kodade signaler enligt must carry lagstiftning, för närvarande SVT1 och SVT2 samt även följande kanaler som för närvarande ingår i Telenors okodade grundutbud, SVT24, Kunskapskanalen, TV4 och TV6. Dessa kanaler kan tas emot utan digitalbox och programkort.
       
  • Telenor ingår särskillt abonnemang med respektive lägehetsinnehavare för kanaler utöver gällande programutbud.
      
  • Telenor driftar nätet, dvs sköter som tidigare service, felavhjälpning och underhåll. Kostnaden är från och med nu en post i föreningens budget.


Program och tjänster utöver grundutbudet kan beställas på Telenors hemsida. Kostnader för detta faktureras den enskilde fastighetsägaren. Föreningen är inte inblandad.


Internet kan levereras med olika hastighet och kapacitet från Bitcom. Det kräver ett kabelmodem som ansluts i det "tredje hålet" i multimediauttaget. Beställning görs hos Bitcom och faktureras fastighetsägaren. Föreningen är inte inblandad.


Felanmälan

Kontakt och felanmälan för TV och telefoni görs på Telenors sida för kundkontakter, tel 020-222 222.


Kontakt och felnmälan för internet i kabelnätet görs nu till Bitcom för kundservice och support, tel 031-706 27 40, e-post kundservice@bitcom.se.


En felanmälans styrka ökar med antalet fastigheter som drabbats. Om du exempelvis får "ingen tv-signal" i rutan, kolla med en granne hur det står till där, helst också i en annan länga än din. Känner du någon som bor på en annan av föreningens tre gårdar och som också har samma fel, nämn det i din anmälan. Kontakta i så fall också styrelsens ordförande. Denne har behörighet att som föreningens "fastighetsägare" göra en gruppanmälan, vilket ger högre prioritet. Han har dessutom kontakter i närbelägna föreningar med samma leverantör som vi. Ett "områdesfel" smäller ytterligare högre vid en felanmälan.


Fiberanslutning till öppet stadsnät


För närvarande har 51 fastigheter en alternativ anslutning med fiber till yttervärlden. Det var Svensk Infrastruktur som 2015 först gav samfällighetens 83 fastighetsägare ett individuellt erbjudande att bli inkopplade med fiber till företagets öppna nätverk. 37 fastigheter nappade då på erbjudandet (efter en drive 2017/2018/2019 från bolaget anslöts ytterligare fastigheter).


I detta är föreningen inte inblandad annat än med ett avtal med villkor för hur  Svensk Infrastruktur får förlägga sina fiberledningar på samfälld mark. I villkoren ingick att även de fastigheter som inte gick med från början har dukter ("kanalisationsrör) till fastighetens gräns. Detta för att det i efterhand ska vara lätt att ansluta även dem utan att ny schaktning krävs på föreningens mark. Om anslutning önskas kontaktar man numera  Stadsnätbolaget AB.


I fibernätet finns ett flertal leverantörer av tv, bredaband och telefoni. Dessa har i Nacka  upphandlats och administreras av "mellanhanden" Nacka fibernät. Det är Open Infra man kontaktar för att teckna abonnemang på exempelvis ComHem, Bredbandsbolaget, Canal Digital etc. Fakturorna  kommer förstås till fastighetsägaren. Drift och underhåll av fibernätet bekostas av Stadsnätbolaget via en peng de tar ut från leverantörerna på varje abonnemang. I nyare avtal har bolaget även skrivit in en slant (ca 9 kr/månad) för s.k. underhåll av fiberboxen.


Felanmälan (fibernätet)

Om det uppstår ett fel (ingen bild, inget internet t ex) är det till leverantören man hör av sig. Det är således supporten hos ComHem, Telenor etc som analyserar vem som är ägare till problemet i din fiber. I förekommande fall kontaktar man därifrån nätägaren Stadsnätsbolaget om felet är på nätnivån.


Observera vid grävning i området

Fiberkabeln är delvis förlagd i naturmark på sidor av asfalterade gångvägar och på fastigheternas tomter. Den som gräver måste därför försäkra sig om att fiberkabeln inte tar skada. Det kan bli dyrt. Ansvaret ligger helt på den som gräver. Normalt ska stamfibern ligga på cirka 70 cm djup medan anslutningen över tomtmark till fastigheter kan ligga grundare på grund av exempelvis berg. Här är Stadsnätsbolagets karta från 2015. Vid osäkerhet, kontakta först styrelsen, därefter Stadsnätsbolaget för utmärkning på plats.


Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279