Gårdskassa

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Gårdskassor

Gårdsombuden utgör en länk mellan fastighetsägarna och styrelsen. Gårdsombuden väljs av respektive gård, normalt 2-3 personer per gård. Deras uppgift är att för respektive gård föreslå åtgärder och leda vår- och höststädning och arbetsdag som föreningen gemensamt ordnar. De ordnar t.ex. gårdsfester om intresse finns, kort sagt engagerar gården i gemensamma aktiviteter.


Till varje gård är en mindre gårdskassa knuten för att kunna bekosta gemensamma utgifter för t.ex. nya buskar och blommor, flaggstång, förfriskning och varmkorv i samband med höststäddag eller vad det nu kan vara. Föreningen avsätter varje år en summa pengar till gårdskassorna i  budgeten, för att kunna fylla på vid behov.


På vårstäddagen bekostar föreningen den gemensamma lunchen.Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279