Träd och buskar

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2015-03-06

Träd och buskar


De egna tomterna är ganska små och gränsen går endast några få meter ut från husen. Utanför den egna tomten har samfällighetsföreningen en remsa mark innan kommunens mark tar vid. Vill någon fälla träd eller utföra markarbeten på samfällighetens mark måste styrelsen ge sitt godkännande. Likaså måste kommunen ge sitt tillstånd på den kommunala marken. Vid all trädfällning måste kontakt tas med de närmaste grannarna för att undvika onödiga konflikter.


Huvudregel: på egen tomt bestämmer man själv. På föreningens mark bestämmer styrelsen.


Vi vill dessutom inte att tomterna och samfällighetsföreningens mark utnyttjas som upplag för båtar, husvagnar eller dylikt. Allt för att få en god grannsämja och för att bevara den fina miljö som präglar området. Det kan noteras att området är så intressant att fackfolk har gjort studiebesök här.


Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279