Styrning och ledning

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2020-05-27

Styrning

Föreningsstämman

Medlemmarna samlas en gång per år på en ordinarie föreningsstämma. Ibland kallas den (felaktigt) för årsmöte. På den ordinarie föreningsstämman utses styrelsen som ska företräda föreningen och leda verksamheten fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Samtidigt utses en eller flera revisorer som ska granska styrelsens arbete.


Källa: Styrelsearbete i föreningar av Björn Lundén


Valberedningen

Ingvar Swensson (M-60) sammankallande

Rudi Seidler (L-8)

Åke Lindkvist (K-7)


Revisorer

Martin Sahlberg (L-54) sammankallande

Thorbjörn Kling (L-10)


Revisorssupleant

Jan Widefjäll (M-108)


Ledning

Samfälligheten leds av den valda styrelsen


Ordförande: Tommy Bladh (M-106)

Sekreterare: Ann Palmbrink (M-94)

Kassör:         Hans Hultqvist (extern)


Ordinarie ledamöter: Charlotte Östman (L-16)

                                 Anine Rondén (L-48)


Suppleanter:            Mats Hansson (L-32)

                                Robert Berglund (K-29)


Med referens till PUL och av integritetsskäl publiceras inte telefonummer här. I stället hänvisas till den utskrift av funktionärer mm som anslås på de två anslagstavlorna.


Styrelsen nås också med mejl till styrelsen@alskaret.se


Alskäret har sedan 2020-04-01 serviceavtal med Villaägarna och är därigenom försäkrad hos Länsförsäkringar.Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279