Vatten och värme

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Uppdaterad 2018-04-22

Vatten och värme

Våra fastigheter har vattenburen värme. Vi köper 70-120 grader "hetvatten" från Stockhom Exergis (fd Fortum) panncentral nere vid Orminge centrum. "Hetvattnet" värmer i sin tur upp vatten till elementen och tappvatten (ca 55 grader) i värmeväxlare som finns i undercentralen. Därifrån distribueras elementvattnet i stålrör, varmt tappvatten i kopparrör och kallt tappvatten i plastslang fram till husen och i kopparrör inne i husen.


Justering av värmen görs på elementen. Värmen ska normalt inte regleras genom att öppna eller stänga kranarna till in- respektive utgående elementvatten. Värmeanläggningen är justerad i hela samfälligheten bl a med hjälp av dessa kranar. Det skall året runt vara ett flöde av vatten i värmeanläggningens rörsystem för att minska spänningar och rostangrepp. Vi stänger därför aldrig av cirkulationen  under sommaren. Värmen kommer automatiskt när yttertemperaturen sjunker.


När ett av elementen i huset inte blir varmt kan det behöva luftas, vilket görs i nippel på ena sidan av elementet. Det kan också vara att nålen i termostaten har fastnat. Då måste man skruva av termostatratten och med en tång försiktigt försöka snurra lite på nålen.  Vid reparation av rör/byte av element inne i husen rekommenderas att ledningen/-arna pluggas, då kranarna inte håller helt tätt.


Någon i styrelsen skall informeras innan en rörledningsåtgärd sker så att man i samråd

vidtar rätt åtgärder.


Beskrivning hur man kan få fart på sina element (pdf, 314 kbyte).Avläsning

En gång om året, vanligtvis måndagen i första helgfria veckan i januari, sker avläsning av mätarna för tappkallvatten, tappvarmvatten och värmeenergi i alla fastigheter. Det är styrelsen som besöker fastigheterna och noterar mätarnas värden. Avläsningen inleds i regel vid 19-tiden och utförs av de två styrelseledamöter som bor på gården.


Alla avlästa förbrukningsvärden går in i en databas tillsammans med de kostnader vi haft under året för kallvatten och värmeenergi. Då blir det klart det hur mycket varje kubikmeter varmvatten och kallvatten samt värmens kilowattimme ska prissättas.


I databasen matas också in de avgifter var och en erlagt via sina månadsavier för kall- och varmvatten samt värmeenergi. Genom att dra de faktiska kostnaderna för de tre nyttigheterna från de preliminärt inbetalda avgifterna får man antingen ett över- eller underskott. De som har betalt in för mycket får utbetalt överskotett till sitt bankkonto. Har man betalt in för lite får man i stället göra en fyllnadsinbetalning till föreningens konto.


Datat från den här avstämningen resulterar också i utskicka av individuell statistik. Dels får varje fastighet se sitt eget resultat utgående från uppmätta värden och kostnader, dels får man se de fluktuationerna i förbrukning av eget vatten och värme över de senaste fem åren.Vid försäljning

Kan det vara önskvärt att se om fastigheten gått med plus eller minus på vatten och värme. Kontakta i god tid styrelsen för att läsa av mätarna. Vi gör därefter en kalkyl för tiden från senaste ordinarie avläsning till avflyttningen. Kostnaden för det som förbrukats jämförs med det som betalts in med månadsavgifterna och resultatet blir en plus- eller minussumma. Gör sedan upp med köparen hur detta ska hanteras. Exempelvis att reglera köpesumman där och då.


Vid ordinarie mätaravstämning agerar föreningen mot den som är lagfaren på fastigheten.
Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279