Nyheter

Alskäret

Alskärets samfällighet - under utveckling

Nyheter


2020-07-01 VATTNET STÄNGS AV PÅ K-GÅRDEN I MORGON KL 8:30-12

B Meters gör en provinstallering av nya vatten- och energimätare samt ventiler i två hus, Nhv 29 och Nhv 51. Ena huset har undervåning och det andra inte. Projektet går igång i september för alla fastighter och ska avslutas i samma månad.


2020-06-11 PROTOKOLL FRÅN STÄMMAN 2020-05-26 TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns på fliken Styrning och Ledning och kommer att efter kopiering delas ut i brevlådorna.


2020-06-03 SPOLNING OCH FILMNING AV AVLOPPET PÅ M-GÅRDEN MÅNDAG 8 JUNI

Arbetet inleds kl 8 med filmning av gårdens hela samlingsledning för avlopp. Cirka kl 11 anländer en spolbil och hela ledningsnätet spolas rent. När det är klart filmas nätet igen. Syftet är att identifiera ställen i ledningsnätet där det kan byggas upp proppar. Om det finns skador, inträngande rötter eller svackor.


2020-05-27 ORDINARIE STÄMMAN 26 MAJ AVKLARAD

Den hölls i strålande solsken och 20 grader längst in på övre garageplanet. 26 personer deltog och alla hade stolar att sitta på. Det gick minst lika bra här som i den vanliga lokalen. Att vara i det fria var snarare  trevligare.


2020-04-30 NÄRBELÄGNA HÅLLTIDER

1 maj börjar nytt boendeparkeringstillstånd gälla.

1 maj börjar nytt kabel-tv-avtal med Telenor gälla. Gamla gruppupphandlade paket Bas försvinner.

4 maj tas rishögarna vid vändplan bort av SRC.

26 maj hålls ordinarie föreningsstämma utomhus p.g.a. Corona.


2020-04-01 TELENOR AVSLUTAR GRUPPUPPHANDLADE BASUTBUDET 1 MAJ

Det står i ett brev som damp nedi brevlådan idag. Styrelsen har nu skickat ut ett mejl som förklarar. Telenor kommer enbart att drifta kabel-tv-nätet med minimala "must carry". Alla som vill ha tillbaka basutbudet eller något annat paket får därefter beställa det hos Telenors kundtjänst. Vill man fortsätta vara kund behöver man inte använda bifogad returavi för HD-box och kanalväljare.


2020-03-30 STÄMMAN 2020-03-31 STÄLLS IN OCH SKJUTS PÅ FRAMTIDEN

De rekommendationer som myndigheterna har för äldre och peroner i riskgrupper har medfört att flera medlemmar har framfört att de inte skulle komma på stämman. Detta trots bytet till en större lokal. I ljuset av detta beslöt styrelsen i går att ställa in och skjuta stämman på framtiden. Stadgarna säger att ordinare stämma ska hållas före maj månads utgång. Beslutet meddelades alla med mej strax efter midnatt i morse. Styrelsen återkommer med besked när och hur en stämman ska hållas.


2020-03-22 STÄMMOHANDLINGARNA FÖR 2020 ÄR TILLGÄNGLIGA

De finns på fliken STYRNING OCH LEDNING på höger sida ovanför tidigare stämmors dokument. Skall nu lämns in på kopiering och delas ut i brevlådorna. Stämman har flyttats till Myrsjöskolans stora matsal p.g.a. coronaproblematiken. 200 platser medger deltagarna att hålla stora avstånd.


2020-03-20 DEKLARATIONSANVISNING FÖR RÄNTEAVDRAG OCH PARKERINGSINKOMST

Föreningens ränteutgifter fördelat på varje fastighet är 1318 kr.

Föreningens parkeringsinkomster fördelat på varje fastighet är 555 kr (2018) och 883 kr (2019).

Klicka upp anvisningarna och kopiera-klistra in texterna i din deklaration på Skatteverkets hemsida i boxen Övriga upplysningar. Börja med den för räntan, därefter texterna för parkeringsinkomsterna. OBS. Boxen rymmer bara 999 st tecken.


2020-03-12 STÄMMAN SENARELÄGGS TILL 31 MARS

Mejl har skickats till alla fastigheter om detta. Ny kallelse kommer strax.


2020-03-12 ÖVERSKOTT FRÅN MÄTARAVRÄKNING UTBETALAS

Kassören har i dag gjort 81 utbetalningar av överskott från mätaravräkning PLUS parkeringsintäkterna. 


2020-03-12 STÖRNINGARNA I KABEL-TV-SYSTEMET FORTSÄTTER

Är snart inne på sin fjärde vecka. Förefaller nu bero på skadad fiber i Skanovas nät där Telenor och Bitcom sänder sina signaler. EN stor mängd kunder i östra och västra Orminge är drababde.


2020-02-22 KOMMUNENS VATTENLÄCKA

På Nacka Vatten och Avlopp, under Driftinformation skriver man kl 16:08 följande:

Försämrat vattentryck i delar av nacka, detta beror på en större vattenläcka på ledningsnätet. Reparationsarbete pågår.


2020-02-22 DÅLIGT TRYCK PÅ KOMMUNENS INKOMMANDE VATTEN

Det gör att vårt interna kall- och varmvatten rinner mycket beskedligt. Strax före lunch var det på samma sätt men återhämtade sig. Nu är trycket bara 0,5 bar från vattentornet mot normala 2. Det kan tyda på en läcka på en större kommunal ledning. Kommunens helgjour svarade kl 15:48 att många har ringt in om problemet och att man hade sökt personalen på vattenenhetens jour.


2020-02-20 FORTSATTA PROBLEM I KABEL-TV-NÄTET

De intermittenta avbrotten i nätet där tv och internet kommer och går fortsätter. Det finns en gruppanmälan med identitet #14472924 som knyter samman alla klagomål från de i föreningen som ringt supporten på 020-222222. Något konkret besked om orsak eller avhjälpande har inte gått att få från Fastighetsägarsupporten.


2020-02-12 KABEL-TV-NÄTET NERE

Tekniker som är här upptäckte att det inte kommer fram någon signal in till föreningen i den fiber som Telenor hyr in sig i från Skanova. Felsökning pågår mellan vår nod och en distributionsnod nere i centrum.


2020-02-06 OMRÅDESFEL PÅ TELENORS KABEL-TV-DISTRIBUTION

TV-signalen försvann vid 11-tiden. Gruppanmälan är gjord. Ärendenummer: 1433 5782


2020-01-16 LÄCKAN HITTAD PÅ L-GÅRDEN

Den var under en stödmur mellan fastigheterna Nhv 52 och Nhv 54. Läckan är provisoriskt tätad i väntan på en permanent lagning när vår rörmokare blir tillgänglig. Då måste varmvattnet stängas av till både L- och M-gården under någon timme. Tidpunkten kommer att aviseras i god tid.


2020-01-16 TELIAS FASTA TELEFONNÄT VERKAR VARA I OLAG

Boende på alla våra gårdar har berättat att deras linje är totaldöd. Telias support verkar inte ha kläm på läget.


2019-12-31 OMRÅDESFEL PÅ TELENORS KABEL-TV-DISTRIBUTION

Att vi inte har tv-signal beror på ett större fel i Telenors nät som drabbar bland annat Västra och Östra Orminge. Det berättade Telenors Fastighesägarsupport nyss. Ärendenumret på ursprungsfelet är #1395 08 91. Fel med många drabbade får hög prioritet vid felsökning och avhjälpande


2019-12-23 JUL- OCH NYÅRSINFORMATION UTDELAD I LÅDORNA

Med goda råd och information, bl.a. att avläsning av mätarna sker onsdag 8 januari. I dokumentet finns även bilder från branden 2004.


2019-12-19 DÅLIGT VATTENTRYCK

Vattentrycket nu på morgonen är dåligt och särskilt på varmvattnet. Det har sin orsak i en stor läcka på vattenledningen vid Orminge centrum kl 19 i går. Läckan är lagad, men vattentornet förlorade så mycket vatten att det tar tid att kontrollerat fylla på med nytt vatten och återfå normal nivå och därmed tryck. 


2019-12-10 VÄRME OCH VARMVATTEN STÄNGS AV KL 8-14 FREDAG 13 DEC

Det är Stockholm Exergi som orsakar det när de stänger av fjärrvärmen till vår undercentral. Reparationer på rör i schaktgropen i gatan är skälet.


2019-11-30 STOPP I AVLOPPET PÅ M-GÅRDEN AVHJÄLPT

I morse rapporterade flera fastigheter att spillvatten kom upp ur golvbrunnen i souterrängplanet. 

Hindret satt i avloppsröret som går ut från M-gården till brunnen där även L-gården ansluter sitt avlopp. CIJA-tank spolade bort proppen vid 13:30-tiden.


2019-11-29 VATTNET AVSTÄNGT PÅ BILTVÄTTPLATSEN

Minusgrader dag och natt ett tag framöver gör att vi nu stänger av vattnet fram till våren. Bland annat för att inte få frostsprängning i utrustningen. Platsen är därmed en våra parkeringsplatser och med samma regler som dem.


2019-11-20 BESKÄRNING INLEDD

Trädgårdsmästarna Agneta och Ulrika från Trivselträdgårdar påbörjar i dag en genomgång av föreningens mark och beskär och ansar buskar både inne på gårdarna och utanför längs förbindelsegångarna. SRC kommer att samla upp materialet för att via mellanlagring vid vändplan sedan köra bort det med en risbil.


2019-10-30 EXERGI LAGADE FJÄRRVÄRMELÄCKA I GÅR KVÄLL

Stockholm Exergi kopplade åter in fjärrvärmen kl. 23:30 efter att ha stängt av den kl 21:27 för att byta ett läckande rör i undercentralens vägg. Det samlades grönt fjärrvärmevatten i ett schakt där våra egna rör leder till och från gårdarna. Hett vatten stod bara 5 cm under golvnivån! Bolagets jour bedömde att det brådskade att pumpa bort vattnet och att åtgärda läckan. Vi beklagar att det resulterade i en hel de sent oväsen från grävskopor, lastbilar och kapning av stålrör. Det var framledningsröret som byttes, men även returröret befanns vara skadat och ansågs behöva bytas. Men det kommer att ske på dagtid och aviseras 10 dagar i förväg.


2019-10-23 ARBETET INLEDS FÖR ATT LAGA LÄCKAN HOS NHV55

Vid 8-tiden i morgon torsdag påbörjas arbetet med att frlägga kulvertrören och leta rätt på var det läcker.


2019-10-23 FELET PÅ L-GÅRDEN ÅTGÄRDAT

Telenor hade tekniker här i dag och lokaliserade felet till en elektronikbox på längans baksida. Problemet var avhjälpt vid 11:30-tiden.


2019-10-22 KABEL-TV OCH INTERNET-PROBLEM PÅ L-GÅRDEN

Signalen är borta i längan där Nhv 48 och 50 är. I övrigt verkar det fungera. Är felanmält av fastighetarna och i en gruppanmälan från styrelsen. Gissningsvis ligger nattens strömavbrott bakom  händelsen. 


2019-10-22 STRÖMAVBROTTET I NATT

Boo Energi meddelar att en högspänningskabel grävdes av kl 00:19 i korsningen Edövägen / Mensättravägen. Efter 50 minuter hade hade alla kunder i Saltsjö-Boo fått strömmen tillbaka.


2019-08-31 VINNARE I GARAGELOTTERIET BLEV NHV 9

Christina Hindenburg vann lotteriet och kan nu disponera garaget ett år. Åtta stycken ansökan hade kommit in. Micke Rosenquist förrättade lottdragningen.


2019-08-26  EFTERBESTÄLLD PORTAUTOMATIK MONTERAS I SJU GARAGE

Arbetet inleds torsdag 28 augusti i fyra garage på undre planet och tre garage på övre planet. Fredag är reservdag utifall allt inte hinns med under torsdagen. Detta blir sista efterbeställningen till det gamla priset.


2019-08-19 ANSÖKAN ATT HYRA "LOTTERIGARAGET" UTDELAD I BREVLÅDORNA

Svar senast lördag 31 augusti. Lägg ansökan i föreningens brevlåda vid miljörummet. Notera att garaget nu ligger vid sargen längst in till höger på övre planet. Det visades i ett mejl till alla 10 augusti.


2019-06-07 TELENOR HAR FÖRKLARAT VARFÖR TV-SIGNALEN VAR BORTA 5 JUNI

I onsdags försvann signalen i kabel-tv-systemet cirka kl 09:15 och återkom 11:50. Den förklaring som Premium-service gav i dag löd "Problemet som skedde under den 5e Juni var på grund utav modemfel som vi åtgärdade fort. Får be om ursäkt för problemen det orsakade."


2019-04-24 GARAGEPORTJOBBET ÄR KLART

Garageportexperten börjar i dag att skicka ut fakturor till de som beställt portöppningsautomatik och fått den installerad. Vi har nu 55 portar med automatik och 29 portar utan. Det ska vara tre nycklar till de manuella portarna men vi fick bara två. Garageportexperten jobbar med låsfabrikanten Dorma för att lösa den missen.


2019-03-26 TORSDAG 28 MARS HAR HALVA UNDRE PLANET FÅTT NYA GARAGEPORTAR

Därefter fortsätter arbetet på den sida som är närmast Norrholmsvägen. Vi börjar längst in i garaget och arbetar mot infarten i en takt av tre nya portar per dag. Avisering om när ett garage ska vara tomt sänds normalt ut två dagar i förväg med mejl.


2019-03-12 TORSDAG 14 MARS INLEDS BYTE AV PORTAR I UNDRE GARAGET

Sista fyra portarna på övre planet färdigställs i morgon onsdag 13 mars. Vi börjar sedan med portraden till höger sett från infarten till nedre planet. Först ut blir garagen L45-L42, därefter fyra till för att vinna erfarenhet om lämplig takt.


2019-03-04 UTBYTE AV GARAGEPORTAR HAR STARTAT

På övre planet längst in till höger byts i dag två portar som ska ha automatik. Det är vad som hinns med första dagen. I morgon tisdag byts två portar som inte ska ha automatik samt en tredje som ska ha det. Beslutat att Garageportexperten har med sig förlängningssladd till motorn i stället för att var och en ska ha fixat det till  arbetet börjar. Saknad sladd medför problem vid injusteringen av port och motor mm. Den blygsamma kostnaden för sladden läggs till på fakturan.


2019-02-23 PROTOKOLLET FRÅN EXTRASTÄMMAN 2019-02-04 KLART

Kallelse, stämmohandlingar och stämmoprotokollet finns under flik Styrning och Ledning.


2019-02-23 DEKLARATIONSANVISNING FÖR RÄNTAVDRAG TAXERING 2018

Länk till deklarationsanvisningen. Du kan dra av 1.093 kronor för din del av garagelånet.


2019-02-20 VATTENLÄCKA VID TELEGRAMVÄGEN GER DÅLIGT TRYCK

Nacka Vattens jour berättade vid 20-tiden att de schaktar vid Telegramvägen för att komma åt en läcka. Den beräknas vara  fixad vid 22-tden. Under tiden ger vattentornet oss bara halva normala trycket.


2019-01-04 P-SKYLTAR SKADADE

Stolpen med skyltarna för de två p-rutorna vid trottoarkanten längs nedfarten från övre garageplanet vältes i dag. Skyltarna på stolpen blev illa åtgångna. Påkördes? Det är anmält till Q-Park och kommer att fixas om någon vecka. Förhoppningsvis med en mindre utsatt position för betongsuggan. Ur juridisk synpunkt förändras inget, skylten på motsatt sida täcker legaliteten för parkeringen.

 

2018-12-12 STÄLLNINGEN FÖR SAND VID VÄNDPLANEN

Det är vår snöröjare Poson som ställt upp den för att mer effektivt kunna sanda i Alskäret och Västerbris i samband med bl.a. plogning och skottning. Förra året stod ställningen hos Västerbris, men i år behövs det utrymmet för den byggverksamhet som pågår.

 

2018-11-21 VATTNET VID BILTVÄTTPLATSEN HAR STÄNGTS AV

Nu är därför platsen fram till i vår en vanlig avgiftsbelagd p-ruta likt de vi har på andra ställen.

 

2018-11-21 DIPARTS GARANTIREPARATION ÄR AVSLUTAD

Detta meddelade Dipart i dag. Fogarna är åtgärdade och bilägarna i de berörda garagen kan åter ha sina bilar där. Målningsjobb i taket vid infarten i undre garaget får anstå till i vår när det blivit varmare.

 

2018-10-30 REPARATION AV TAKFOGAR INLEDS TISDAG 6 NOVEMBER

Diparts folk var här i dag och gick igenom vad som ska  göras i undre garageplanet. Främst är det reparation  av de två dilatationsfogarna i taket, men även viss målning. I fyra garage där fogarna går rätt igenom ska bilarna innan ha parkerats ute. Garageinnehavarna av de garagen har vi direkt kontakt med. Arbetet beräknas ta två veckor, fast lite till och från då saker emellanåt ska torka, härda, målas etc. innan arbetet kan fortsätta.

 

2018-10-28 och senare uppdateringar. TJALL PÅ TV OCH INTERNET I KABEL-TV-NÄTET

Detta är gruppfelanmält kl 10.55 till Telenors fastighetssupport, ärendenummer 102 455 70.

 

Uppdaterat kl 17:30: Samtal nyss till teknisk support gav ingenting. Ärendet är klassificerat som driftstörning vilket ska innebära hög prioritet. Huruvida någon tekniker jobbar med ärendet gick inte att få reda på då inget skrivits in från det hållet.

 

Uppdaterat 2018-10-29 kl 11:55. Samtal nyss med teknisk support ger till svar att tekniker jobbar med ärendet och att de angivit felkällan som "ett modem". Prognos när det ska vara fixat finns inte att få.

 

Uppdaterat 2018-10-29 kl 20. Nytt samtal till supporten och 26 minuters köväntan. Kl 13:06 hade teknikerna lagt till i ärendet att det var brus i signalen i antennkablar mellan trunkar. Det tycks ju stämma med att tv-signal var tillbaka ett tag på eftermiddagen, men svag och med mycket störningar. Någon ytterligare information gick inte att få (som vanligt).

 

Uppdaterat 2018-10-30 kl 09:45. En boende berättde att han kontaktat supporten nu på morgonen och fått beskedet att det verkligen arbetas på ärendet. Men ingen prognos gick att få. Problem med strömförsörjningen till förstärkare angavs.

 

Uppdaterat 2018-10-30 kl 17:25 Kontaktat fastighetsägarsupporten som tittar i ärendet, men då teknikerna (extern firma) inte har lagt in någonting nytt sedan 13:06 igår finns inget att berätta här. Framförde att det beteendet är oacceptabelt, vilket operatören höll med om.

 

Uppdaterat 2018-10-30 kl 22:20 Då inkom SMS från supporten med följande information: Vi arbetar fortfarande med att lösa driftstörningen som påverkar din tjänst. Det primära felet som var kraftrelaterat är löst, vi har dock fortsatt problem och arbetar på att lösa problemet så fort som möjligt.

 

Uppdaterat 2018-10-31 kl 17:02 Talat med chef på Telenors Premium Service. Bruset som finns kvar i signalen och stör bilden kommer att åtgärdas i morgon förmiddag. Teknikerna har nu rekvirerat utrustning som har med strömmatningen att göra och när den är på plats ska signalen bli frisk igen.

 

2018-10-25 DIPART SKA REPARERA SKADOR I GARAGETAKET

De anmärkningar som påvisades under garantibesiktningen av garagerenoveringen 2013 ska åtgärdas har Dipart meddelat. Fyra garage i undre planet måste utrymmas på bilar. Preliminärt startar arbetet v 45 (5 nov) och pågår under två veckor. Mejl om detta har skickats till samtliga fastigheter i dag.

 

2018-10-23 AVGASARE DRIFTSATT I UNDERCENTRALEN

I dag har avgasaren NoXygen driftsatts i undercentralen. Vårstämman beslöt att bifalla Peter Ullmanns motion om en sådan installation. Apparaten avlägsnar luft i radiatorvattnet, vilket är bra för ledningar och termostater på elementen. Avgasaren går nu kontinuerligt under en månad för att därefter endast jobba en timme varje dygn. Resultatet ska därefter märkas i husen genom att vi slipper lufta kalla element samt att den svarta magnetitfällningen är borta från vattnet. Fällningen ska fångas i avgasarens filter.

 

2018-10-20 HÖSTSTÄDDAGEN GENOMFÖRD

I miljörummet flyttade vi kärlet för el-avfall och hinkarna för lampor och batterier in i det större utrymmet för hushållsavfall. Utrymmet som då blev ledigt har vi nyttjat till att utöka kapaciteten för plastavfall genom att rulla ned ett mindre f.d. tidningskärl från grovsoprummet och låta det bli "plastkärl". Det räcker nämligen med fyra kärl för tidningar medan plastkärlen brukar bli knökfulla. Vi hoppas det här tillskottet avhjälper det.

 

2018-09-10 PÅMINNELSE OM ENKÄTEN

Styrelsen skickade i eftermiddags ett påminnelsemejl till 24 fastigheter som inte besvarat enkäten om automatik på de nya garageportarna.

 

2018-09-02 SKA VI UTRUSTA ALLA NYA GARAGEPORTAR MED AUTOMATIK?

Styrelsen har nu skickat ett mejl till samtliga medlemmar i Alskäret. Det innehåller information om varför frågan ställs och en enkät där man kan avge sitt besked. Svar önskas in senast på söndag (9 september).

 

2018-08-31 GARAGELOTTERIET GAV VINSTEN TILL NHV 50 PÅ L-GÅRDEN

Det kom in 14 stycken ansökningar, vilket är all time high. Hedvig i Nhv 94 drog den vinnande lotten ur en vinterluva med alla 14. Grattis till Sinikka Rissanen för garaget under 12 månader.

 

2018-07-12 INBROTTSFÖRSÖK PÅ M-GÅRDEN

Informationsmejl har i går och i dag skickats till samtliga fastigheter.

 

"Tre tjuvar i svarta munkjackor med ansiktsmasker försökte öppna balkongdörren men blev bortskrämda då de upptäckte att vi var hemma. De försvann i en svart bil (kanske Volvo)..."

 

I dag kompletterades händelsen med ett vittnesmål:

"Jag såg i går dessa tre personer när jag kom hem och parkerade precis bakom deras bil längs gatan. Det var tre mörkhyade män runt 20-årsåldern varav en hade lite skägg. Bilen de hade var en Volvo kombi av äldre modell. Mannen med skägg kom gående från M-gården för att möta de andra två männen vid bilen och de gick sedan gemensamt tillbaka upp mot gården."

 

2018-06-19 PROPP I AVLOPPET - JOURSPOLNING FIXADE BIFFEN

I dag på M-gården fick två fastigheter upp avloppsvatten i golvrunnen i souterränginvåningen. En titt under järnlocket på närmaste avloppsbrunn avslöjade en hög vattenpelare som inte rann undan. En jourbil från CIJA-tank beställdes och högtrycksspolade en misstänkt sektion utfrån M-gården. Efter ett tag gav proppen upp och kom ut i ett niagarafall av onämnbar sörja.

 

Familjen Rosenquist i NH 104 på M-gården rapporterade i dag att de utsatts för en cykelstöld natten mellan söndag och måndag denna vecka. Polis och försäkringsbolag berättade att det varit många anmälda cykelstölder senaste veckan.

 

2018-06-12 KABEL-TV STATUS

Kontaktat Fastighetsägarsupport kl 09:15. Felsökning pågår i ärendet som berör ett större område häromkring. Prognos om när fixat kan inte ges. Påstår att på grund av de många drabbade har det prioritet. Ärendenumret som de har i sitt system är 962 9619. Uppdaterat kl 12:44. Felet avhjälpt.

 

2018-06-11 KABEL-TV FUNGERAR INTE

Sedan eftermiddagen idag finns varken tv eller internet i kabel-tv-nätet. Det är felanmält till Telenor att hela Alskäret och brf Nordan är utslaget. De vet således om att många abonnenter är drabbade och anpassar felsökning och support efter det. Uppdaterat kl 22:50. Supporten säger att felsökning pågår men ingen ytterligare uppgift ges om någon jobbar med det under natten. Ärendenumret är i22 29 83 53

 

2018-06-09 PANELJOBBET ÄR AVSLUTAT

I dag lördag avslutade Nordbygg Team arbetet med att byta panel till de grundmålade bräder de i går gav första strykningen med den gråa färgen. Det är nu fritt att använda de fyra parkeringsrutor som spärrades av under två dagar. Sista strykningen har torkat. Anslag och koner är bortplockade.

 

2018-06-06 FYRA P-RUTOR AVLYSES 8/6 PÅ GRUND AV PANELJOBB

Nordbygg Team utför garantiarbeten på delar av panelen på fyra gavlar på övre p-däck med början kl 07 på fredag 8 juni. Anslag om p-förbud närmast gaveln är uppsatt. Mejl med information är utskickat till alla fastigheter.

 

2018-05-22 TELENOR OCH BREDBANDSBOLAGET ÄR NU ETT OCH SAMMA

Det som tidigare hette Bredbandsbolaget och var ett dotterbolag är nu i maj helt integrerat i Telenor. Det är således Telenor som nu distribuerar kabel-tv och internet i vårt coaxialnät ("kabel-tv-nätet"). Boende når företagets kundservice (exempelvis felanmälan) på tel 020-222 222.

 

2018-05-20 DÅLIGT VATTENTRYCK

Tryckstegringspumpen i undercentralen stannade för en lite stund sedan vilket medför att vattentrycket i ledningarna är dåligt. Orsaken till stoppet är oklart, inget verkar vara fel.

Uppdaterad kl 23:20. Pumpen gick nyss igång av sig själv, likt den gjorde för cirka ett år sedan vid en snarlik händelse. Kontaktat Allpumpservice jour där killen kom ihåg installationen 2009. Blir förnyad kontakt i morgon under kontorstid för att utröna vad stoppen - ehuru sällsynta - kan bero på.

 

2018-05-04 TVÄTTNINGEN AV KÖRBANAN I UNDRE GARAGE INTE BORTGLÖMD

Däremot har det varit problematiskt att få tag i den önskade maskinen, säger vår snöröjare. Både Alskäret och Stångskäret väntar. Förhoppningsvis får vi besked nästa vecka. Vi beklagar att de snyggt utsopade högarna med grus under tiden far illa av bilar som kör ut och in.

 

2018-04-11 BILTVÄTTPLATSEN ÄR ÖPPNAD

Den trasiga kulventilen som gjorde att det inte gick att släppa på vattnet i söndags är nu fixad. Observera att skylten under lampan ändrats och att kl. 08-20 är det nu biltvättplats utan krav på p-avgift. Mellan 20-08 gäller samma p-regler och avgifter som för alla andra p-platser inom zonerna som Q-Park övervakar.

 

2018-04-05 PROTOKOLLET FRÅN STÄMMAN 2018 KLART

Protokollet från ordinarie föreningsstämman 2018-03-21 hittas under fliken STYRNING OCH LEDNING

 

2018-04-03 INGET AVBROTT 9 APRIL PÅ VÄRME OCH VARMVATTEN

Stockholm Exergi tar i dag tillbaka aviseringen om avbrott i fjärrvärmen den 9 april. Det oplanerade avbrottet den 28 mars berodde på att man tvingades tidigarelägga en planerad (9 april) reparation på Björkholmsvägen.

 

2018-03-28 FJÄRRVÄRMEN PROBLEMATISK SEDAN 13 -TIDEN. LOVAT FIXAT KL 18

Hetvattenleveransen från Stockholm Exergi  fick problem vid 13-tiden i dag och det har gjort att vårt tappvarmavatten gungat med fisljumen temperatur. Av samma anledning har våra element blivit kalla. Kundeservice säger att problemet skall vara åtgärdat vid 18-tiden

 

2018-03-23 VÄRME OCH VARMVATTEN STÄNGS AV MÅNDAGEN DEN 9 APRIL

Stockholm Exergi (f.d. Fortum) har medelat att fjärrvärmen stängs av på grund av reparation av fjärrvärmenätet. Avstängningen anges vara mellen kl 08:00 - 16:00. Konsekvemsen blir att vårt tappvarmvatten och vår elementvärme också försvinner.

 

2018-03-15 HANDLINGARNA TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2018 UTDELADE

Bunten med handlingarna lades i brevlådorna i kväll. OBS! Det står 2017 på två ställen på första sidan. Ska vara 2018! Visar vådan av att återanvända och ha bråttom.

 

2018-02-28 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 21 MARS UTSKICKAD

Kallelsen lades i brevlådorna sent i kväll. Stämmohandlingarna delas ut senare när de är klara och kopierade. Motioner lämnas senast 10 dagar före stämman.

 

2018-02-22 SISTA KNIPPAN UTBETALNINGAR FRÅN MÄTARAVSTÄMNINGEN

I dag signerades den sista batchen av återbetalningar till de 69 medlemmar som fick ett överskott vid avstämningen mellan preliminärt inbetalda månadsavgifter för vatten och värme och den verkliga kostnaden.

 

2018-02-22 BOENDETILLSTÅNDET DELADES UT I GÅR KVÄLL

Det lilla Q-Parkkortet som kan tas loss från en större A4-sida överlämnades hand till hand i går kväll till de fastigheter där någon öppnade dörren. Återstoden K-gården (2 st), L (4), M (5) får sina vid ett senare tillfälle.

 

2018-02-20 INFORMATION LAGD I BREVLÅDORNA OM NYA PARKERINGSREGLER

Sent i kväll distribuerades information om kommande nya parkeringsregler och övervakning av Q-Park. Reglerna börjar gälla 1 mars. Det parkeringstillstånd för boende som nämns i utskicket kommer att delas ut hand till hand de närmaste dagarna.

 

2018-02-15 ORSAKEN TILL TV-AVBROTTEN 18 DECEMBER OCH 11 JANUARI

Skälen till dssa två dygnslånga avbrotten av tv och internetleverans är enligt Simon Jansson på  Bredbandsbolagets Premium-service följande: I december månad så gick en del i huvudstationen sönder och behövde bytas ut. Att hitta vad som gått sönder och byta ut den enheten är en process som tar något längre tid. I januari var det ett lokaliserat strömavbrott som låg bakom problemet, varför det tog så lång tid att lösa är svårt att säga. Men det är ett ovanligt problem så det bör inte hända igen.

 

2018-02-11 DEKLARATIONSANVISNING FÖR 2017 - DRA AV RÄNTAN 1222 kr

Föreningens utgifsränta för lånet till reparationen av garagets tätskikt är avdragsgill i deklarationen. Den del som ankommer på varje fastighet är denna gång 1222 kronor. Följ länken till anvisningen.

 

2018-02-10 PARKERINGSSKYLTARNA GÄLLER INTE NU - FÖRST FRÅN 1 MARS

Q-Park satte upp skyltarna i går utan att meddela styrelsen. Det kom som en överraskning. Vi ska täcka över dem så fort som möjligt. Stämman 2017 beslöt att p-övervakning skulle införas och nu sker det från 1 mars. Utförlig information (länk) kommer att delas ut i brevlådorna inom kort. Under tiden - ignorera skyltarna.

 

2018-01-12 FORTSATT PROBLEM I KABEL-TV NÄTET

Ärendet är eskalerat till huvudägarenTelenors Network Operations vilket uppges är den skarpaste felhantering man kan få. Detta meddelades cirka 10:20 i dag från Fastighetsägarsupporten. Uppdaterad 13:15. SMS från B2 Bredband kl 11:13 informerar att driftstörningen är åtgärdad.

 

Styrelsen ska tillskriva företaget och be om redogörelse för detta fel och även det identiska som inträffade 28-29 december.

 

När styrelsen får klart för sig att ett fel berör flera fastigheter kollar man om det gäller alla gårdar samt också att strömförsörjningen till utrustningen i el-centralen är OK (så ingen säkring gått). Då gör vi en gruppanmälan till en särskild support för fastighetsägare. Vi kan även ringa personer som vi känner i brf Nordan där de som vi har Bredbandsbolaget. Ju fler desto större tyngd och prioritet ges vår anmälan.

 

2018-01-11 INGEN SIGNAL I KABEL-TV NÄTET

Felet har drabbat hela föreningen. Problemet är anmält cirka 14:30 till supporten hos Bredbandsbolagets Fastighetsägarservice. Uppdaterad 20:15. Förnyat samtal till teknisk support. Det framgår att felet är spritt i ett större område. Åtgärd är beställd hos "Primärteknik" som är de som ska lösa problemet hos kund. Ärendenumret är 906 4916. Besked 21:03: Vi arbetar fortfarande med att lösa driftstörningen som påverkar din tjänst. Vi återkommer till dig när vi har mer information.

 

2017-12-21 JULINFORMATION HAR DELATS UT I BREVLÅDORNA

Den som vill se utskicket i färg inklusive två bilder från morgonen efter garagebranden kan klicka här.

 

2017-12-19 VATTNET VID BILTVÄTTPLATSEN AVSTÄNGT TILL I VÅR

Parkering i den uppmålade rutan får nu ske under dygnets alla timmar.

 

2017-12-19 PROBLEMET I KABEL - TV NÄTET KVARTSTÅR

Supporten hos Bredbandsbolagets Fastighetsägarservice (särskild ingång för fastighetsägare) har ingen ytterligare information att meddela än att tekniker jobbar på problemet. Även brf Nordan längst bort på andra Norrholmsvägsbenet har samma problem. Uppdaterat: Felet fixat strax före kl 12. Det var en förstärkare i en  närbelägen utrustning som lagt av.

 

2017-12-18 DIVERSE PROBLEM

Coax-nätet (kabel-tv och internet) har varit ur funktion hela dagen i ett större område här i Nacka säger Bredbandsbolaget. Nu nära midnatt är felet fortfarande inte avhjälpt.

 

Kodlåset till grovsoprummet har bytts på garanti i dag. Låset ska vara vädersäkert men några knappar frös när minusgraderna slog till. Nu har alla tre låsen dessutom utrustats med en "regnkåpa". Skulle samma sak hända igen kan det vara bra att veta att det räcker med att lägga handflatan över knappsatsen en kort stund så släpper frysningen.

 

2017-12-16 TRASIG GÅRDSBELYSNING HAR ANMÄLTS TILL BOO ENERGI

Armaturen står vid gaveln Nhv 55 på K-gården. Gårdslamporna har vi serviceavtal på.

 

2017-12-11 AVIER FÖR JANUARI T.O.M. MARS 2018 HAR I  DAG DELATS UT I BREVLÅDORNA

Även mejl har sänts ut för att uppmärksamma detta så att pappren inte tappas bort med någon bunt reklam.

 

2017-11-13 TRÄD- OCH BUSKGALLRING INLEDD

Personal från Trivselträdgårdar kommer att vara här lite till och från den närmaste tiden. De ska beta av en lista med objekt som dels beslöts vid inventeringen som styrelsen och firmans Joakim Nyberg genomförde den 13 oktober, dels tillkom i samband med höststäddagen genom lappar och mejl från boende. Medan arbetet pågår kommer ris och trädstammar av praktiska skäl att mellanlagras kortare tider på en del fria ytor i föreningen.

 

2017-10-30 INBROTT I DAG I FASTIGHET PÅ K-GÅRDEN

Åke Lindkvist i Nhv 7 på K-gården berättade i dag att när han kom hem vid 16-tiden fann han att tjuvar brutit sig in via ett fönster på baksidan och sedan rumsterat om på alla våningar inklusive vinden. De hade tagit lätthanterade saker som guldsmycken och kontanter. Styrelsen har mejlat samtliga fastigheter om händelsen.

 

2017-10-24 STÄDDAGEN AVKLARAD, NÄSTA STEG INOM TVÅ VECKOR

Trädgårdsmästarna klarade det mesta på städdagen av de vanliga beskärningarna och ansningarna. Nästa steg sker om några veckor på en vardag. Då sker nedtagning av de träd på olika ställen som markerats vid genomgången den 13 oktober. Detta sker en vardag. Högen vid vändplan kommer att betas av inom kort varefter slutlig hämtning sker när avverkningen klarats av.

 

2017-10-12 CONTAINER VID VÄNDPLAN. HÄMTAS 19 OKTOBER

I den får man kasta det mesta. Miljösortering utförs när den hämtats av vår entreprenör.

 

2017-10-10 KALLELSE UTDELAD TILL HÖSTSTÄDDAG LÖRDAG 21 OKTOBER

Kallelsen lades i brevlådorna efter lunch i dag. Samling vid tvättplatsen kl 9 på lördag.

 

2017-10-10 KABELTV-NÄTET NERE I DAG

Bredbandsbolaget hade under flera timmar i Nacka ett allvarligt fel i stora delar av sitt nät som gjorde att tv, telefoni och internet var helt utslaget. Felet var avhjälpt strax före kl 16.

 

2017-10-02 MER TROTTOAR PÅ NORRHOLMSVÄGEN NÄSTA ÅR

Ruth McNaughton (Nhv 32) har fått besked från Nacka kommun att man där tittar närmare på att anlägga trottoar på de sträckor av Norrholmsvägen ned till Sarvträsk hpl som i dag saknar sådan. "Åtgärden planeras då att genomföras under nästa år", skriver Malin Zeidlitz, trafikplanerare Nacka kommun.

 

2017-09-11 TA DEL AV RESULTATET AV ENKÄTEN OM KÄLLSORTERING

Efter avslutande uppdateringar kan enkäten om hur föreningens medlemmar tagit emot satsningen på ett miljövänligare sätt att hantera vårt avfall nu redovisas. Redovisningen sker i form av två powerpointpresentationer, en kortare sammanfattning (14 sid 1,9 MB) och en längre version (23 sid 1,9 MB) med fylligare bakgrundsdata och redovisning.

 

2017-08-31 GARAGET HAR LOTTATS UT

Någon minut efter kl 18 hämtades den sista ansökningslappen ur brevlådan, vilket gav totalen 11 st, ett nytt stort rekord. 11 lotter skapades och lades i en luva ur vilken Kerstin Ahlbors i Nhv 88 drog en vinnare. Lena Luzik i Nhv 28 på L-gården kunde strax därefter gratuleras med nyckeln till garaget som hon kan disponera under ett helt år.

 

2017-08-16 DAGS ATT ANSÖKA OM ATT HYRA EXTRAGARAGET

I kväll har ansökningsblanketten delats ut i brevlådorna. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast kl 18 torsdagen den 31 augusti. Därefter sker lottning om det kommit in fler än en ansökan.

 

2017-08-09 MYSTERIET MED GRUSHÖGARNA LÖST (uppdaterad 2010-08-10)

I dag kom en stor lastbil dundrande ned till vändplan och föraren gjorde sig redo med kranen att lasta ur något? Vad och varför? Jo, sa han, det var beställt  till [Västerbris] där en entreprenör i måndags skulle fortsätta arbetet på en ny lekplats. Men det gick ju inte för gruset var borta, därav dagens ersättningsleverans.

 

Berättade för föraren att kommunen fått en felanmälan och bara för någon dag sedan avlägsnat förra leveransen då ägaren var okänd. Han höll med om att det nog inte var en bra idé att beställa leverans och sedan gå på lång semester. Nya gruset ska användas i morgon och han sa att entreprenören sen kommer att städa vändplan efter sig.

 

Uppdaterat: Västerbris och dess utförare HSB liksom kommunen har nu informerats, särskilt om våra farhågor för grus ned i dagvattenbrunnen. Man har svarat att den kommer att kontrolleras och rensas om så behövs.

 

2017-08-02 KOMMUNEN TAR BORT GRUSHÖGARNA I VÄNDPLANEN

I dag fick styrelsen en förfrågan från kommunens enhet "utemiljö grönt" om schaktmassorna nere vid vändplanen är våra. Det hade kommit in en anmälan. Vi svarade att de inte är våra och att vi inte heller sett något som kan identifiera vems de är. Kommunen kommer nu att flytta dem till ett upplag och i och med att de ser "riktiga ut" och inte något som svartdumpats, har den som saknar dem chans att återfå dem.

 

2017-07-07 KODLÅSEN ÄR AKTIVERADE

När man slagit rätt kod öppnas låset i 5 sekunder. Slår man fel kod tre gånger blockeras låset i 1 minut. Den tiden kan förkortas om man slår rätt kod 2 ggr i följd. Vi har redan sett att soppåsar ställts utanför dörren. Det kanske är oundvikligt under ett kort övergångsskede när man missat ta till sig information och kod. Utför i så fall en god gärning och ta in påsarna till kärlen. Annars bjuds råttor och fåglar på en oemotståndlig fest.

 

2017-07-02 KODLÅSEN TILL SOPRUMMEN AKTIVERAS FREDAG 7 JULI

Strax efter kl 8 aktiveras låsen och efter det får man slå en fyrsiffrig kod för att öppna låset och komma in i soprummen. Den koden publiceras inte här utan har meddelats i ett mejl och på ett papper i alla brevlådor. Blir det strömavbrott eller något annnat tjall på låsen har styrelsen nyckel till cylindern.

 

2017-06-25 PÅMINNELSE OM MILJÖRUMSENKÄTEN UTSKICKAD

Styrelsen påminner i mejl de som inte svarat att man har en andra chans. 49 av 83 har svarat. Påminnelsen har inte gått ut till de 35 som angav sitt gatunummer när de svarade.

 

2017-06-10 INGEN BELYSNING I MILJÖRUMMET

I går kopplades ström in till transformatorerna som driver de nya kodlåsen vid soprummen. Nu har det uppstått något problem som gör att säkringen löser ut och det påverkar även  belysningen i miljörummet. Vår elektriker kommer att ta sig an problemet senare i dag.

 

2017-06-08 P-OMRÅDET LÄNGS GARAGELÄNGAN UTÖKAS NÅGOT

Stolpen med skyltarna kommer att flyttas så den står 10 meter från övergångsstället vid miljörummets kortsida. Det har kommunen lovat göra. Åtgärden utökar befintliga p-området med cirka 8 meter. Det kan ge plats för kanske två extra bilar. Vi har sett att sophämtarna föredrar att ta ut kärlen på gaveln genom den gamla dörren. Därför känns det säkert att göra på detta sätt.

 

Däremot har det inte varit möjligt att få ändrat till att städ-onsdag bara ska finnas under vintersäsongen (som brukligt inne i stan). Trafikkontoret har inte velat ge med sig på den punkten.

 

2017-06-05 EXTRA KÄRL FÖR PLAST OCH FÄRGAT GLAS PÅ PLATS

Både plastförpackningar och färgat glas har lämnats i större utsträckning än vi räknade med. Glaskärlet har mer än rågats flera gånger. I dag har vi utökat vardera fraktionen med ytterligare ett kärl. För det färgade glaset har vi nöjt oss med ett något mindre kärl som komplement till det större.

 

2017-05-22 KNAPPSATSLÅSEN PÅ SOPRUMMEN AKTIVERAS OM NÅGON VECKA

Låsen är monterade men inkoppling av 230 V till transformatorerna sker möjligen till helgen eller under nästa vecka. Därefter ska låsen programmeras  med en  kod för sophämtningsfolket och kod för oss andra. Den koden kommer att meddelas i god tid till alla boende och sophämtarna.

 

2017-05-09 VECKA 20 SKA UNDRE GARAGEPLANET ÅTER TVÄTTAS

Nästa vecka kommer undre garegplanet att tvättas med samma maskin som gjorde ett så bra jobb förra året. Det har vår entreprenör meddelat i dag. Exakt veckodag är inte känt när det här skrivs.

 

2017-05-07 BACKNING PÅ INLEDD TVÄTTNING AV NEDRE GARAGEPLANET

Arbetet kommer att göras om nästa vecka då den i dag använda maskinen inte var vad som överenskommets. Här behövs kraftigare don än en minivariant som förmodligen bättre passar släta tunnelbaneperronger!

 

2017-04-28 SOPNING/TVÄTT I NEDRE GARAGEPLANET NÄSTA HELG

Vår entreprenör meddelade i dag att tvätten blir av först nästa veckoslut, 5-6 maj. Maskinen var bokad för oss till denna vecka, men när den skulle hämtas visade det sig att uthyrningsfiman dubbelbokat den. Vår entreprenör är inte så stor i det här sammanhanget, så det blev den större firman som fick ta den.

 

2017-04-26 SOPNING/TVÄTT I NEDRE GARAGEPLANET ÄR INTE GLÖMT

Vår snöröjare tog upp sand i föreningen under lördagen och  söndagen med egna maskiner. Men för den sopning och rengöring som ska utföras i nedre garageplan måsta han hyra maskin. Han trodde att det skulle ske denna vecka, men det förutsätter att de inte är uthyrda.  Håll ut, det kommer att bli gjort!

 

2017-04-15 VÄRME- OCH VATTENSTATISTIK DELAS UT (TVÅ A4)

Kassören delar strax ut individuell statistik till alla fastigheter hur förbrukningen av vatten och värme har varit de senaste sex åren samt exakta siffror för senaste året 2016. I statistiken kan man följa hur förbrukningen varierat över åren. På sidan med data för 2016 kan man se förbrukningen för varm- och kallvatten samt värmen, vad varje enhet (m3, kWh) kostat samt hur mycket som betalts in via månadsavgifterna. Allra sist kommer en uträkning som visar om fastigheten betalt in för lite eller för mycket i preliminära avgifter. Är det överskott betalas det ut till fastighetensägarens bankkonto. Är det ett underskott har fastigheten till sista juni på sig att reglera det med föreningen. Kontakta kassören om underskottet är stort och känns knepigt att reglera till sista juni. Det går att finna en gemensam lösning på det.

 

 PROTOKOLLET FRÅN STÄMMAN 2017-03-28 ÄR KLART

Stämmoprotokollet, liksom stämmohandlingarna och det konstituerande protokollet finns nu upplagt under fliken Styrning och ledning. Stämmoprotokollet ska delas ut i brevlådorna när det har kopierats.

 

2017-03-25 VATTENTRYCKET ÄR LÅGT

Vattnet rinner just nu med dålig kraft och det beror på att tryckstegringspumpen inte går. Varför den inte gör det är oklart, säkringarna är hela och den får ström. Pumpens jobb är att höja trycket på vattnet som kommer från vattentornet. Skillnaden i höjd mellan vattentornet och föreningarna på bergknallen här är för liten och därför behövs pumphjälp. Vi jobbar på att åtgärda problemet.

 

2017-03-21 HANDLINGAR TILL STÄMMAN 2017 HAR DELATS UT (uppdaterad 2017-03-22)

En bild i motionen på sidan 12 i bunten fick så pass förstärkt svärta vid kopieringen att man nätt och jämt utskiljer förslagets markeringslinjer. I den inskannade versionen är bilden tydligare.

 

2017-03-15 AVIER FÖR Q2 DELAS UT DEN 29 MARS

Dagen efter stämman kommer avierna för april-juni i lådorna. Gör inget innan dess. Det blir bara oreda i kassörens bokföring av att använda gamla belopp och gamla OCR-nummer.

 

2017-03-15 KÄRL FÖR GLAS, PLAST OCH METALL KOM I DAG

Miljörummet är nu komplett. Notera att frigolit är OK att lägga i plastkärlet.

 

2017-03-14 BARA KÄRLEN FÖR PLAST KOM

På grund av schabbel hos Suez levererades i dag endast de två 660-literskärlen för plastförpackningar. När kärlen för glas och metall kommer vet vi inte. Däremot fungerade Liselotte Lööfs återtagandet av kärl för hushållsavfall klockrent. Nu har vi bara nio sådana kvar.

 

2017-03-12 DE NYA KÄRLEN VÄNTAS KOMMA TORSDAG 16 MARS

I alla fall om Suez infriar sitt löfte. Inför de nya fraktionerna som vi snart ska hantera har styrelsen förberett en kort information som i dag mejlades till de boende i föreningen. När kärlen har intagit sina platser i miljörummet läggs för säkerhets (och påminnelses) skull ett exemplar också i brevlådorna.

 

2017-02-27 KÄRLEN FÖR GLAS, METALL OCH PLAST KOMMER V11

Suez (f.d. Sita) kommer att v11 leverera de fem kärl som vi nu saknar. I och med det blir miljörummet komplett. Samtidigt återlämnar vi två kärl för hushållssopor och nöjer oss med nio. Förhoppningen är att det ska räcka när i fortsättningen skrymmande plastförpackningar, flaskor och konservburkar hamnar i egna kärl i stället för i soppåsarna.

 

2017-02-25 NÄSTAN ALLA SKYLTAR PÅ PLATS

Den som saknas är vår nya symbol med "ruskprickar" som ska sitta på gavelväggen bredvid gamla ingången till miljörummet. Där kommer den garanterat att dra besökandes ögon till sig! Skylten är spektakulärt tredimensionell med bakgrundsbelysande led. Vi behöver dock fundera lite till hur den ska fästas så att den lätt kan tas ned om den skadas eller vandaliseras.

 

2017-02-10 MILJÖRUMMET ÖPPNAR KL 18 SÖNDAG 12 FEBRUARI

Det är snart dags att öppna miljörummet i det som tidigare var grovsoprum och fastighetsförråd. Nu i början kommer vi bara ha hushållssopor, matavfall och el-avfall i rummet. Glas, metall, plast lämning får anstå ytterligare några veckor tills Suez levererat de nödvändiga kärlen.

 

Kärlen för grovsopor och tidningar återfinns därefter i det som tidigare var "stora" soprummet vid uppfarten till övre parkeringsdäck. Observera att styrelsen samtidigt inför nya regler för vad som kan lämnas och hur man lämnar det. Följande information ska delas ut i brevlådorna. I den refereras till den här sammanställningen av nyheterna.

 

2017-02-07 MILJÖRUMMET SNART KLART

Att det inte varit några synbara aktiviteter de senaste dagarna beror på att det epoximålade golvet håller på att härda till full styrka, vilket uppnås på tisdag. Montering av dörrstängare, dörrstopp och porthållare ("markpinne") sker inom kort. Likaså ska rörelsedetektorer kopplas in som automatiskt tänder belysningen, samt även en fläkt för utsugning av eventuella dofter från hushålls- och matavfallskärlen.

 

2017-02-02 INVIGNING AV MILJÖRUMMET SKJUTS TILL HELGEN 11-12 FEB

Arbetet med miljörummet fortskrider enligt plan men för att allt ska vara på plats har vi beslutat att det behöver få ta lite mer tid. Kylan i golvbetongen gör också att den nylagda tåliga epoxifärgen tar längre tid på sig att torka trots varmluftfläkt.

 

2017-02-01 DELARATIONSANVISNING FÖR 2016 ÅRS RÄNTEAVDRAG

Vartefter vi amorterar av garagelånet sjunker beloppet en smula varje år. I 2016 års deklaration kan vi dra av 1332 kr som är varje fastighets 1/83-del av föreningens totala belopp. Här är fullständiga (pdf) dokumentet.

 

2017-01-26 MISSAR I SOPHÄMTNING

Hushållssoporna tömdes inte som beställts i form av extra hämtning  i måndags. På tisdagen uppgavs orsaken vara att chauffören missat det. Nytt löfte om hämtning i går onsdag. Bilen kom men blev full (!) efter bara tre tömda kärl av de sju vi har i övre rummet. De tre kärlen får därför stå med locken öppna. Nästa tömning - då förhoppningsvis alla kärl - blir den ordinarie i morgon fredag.

 

2017-01-20 ENDAST HUSHÅLLSSOPOR OCH MATAVFALL

Endast hushållssopor och matavfall kan nu tas om hand i föreningens regi - alla andra sopor får slängas på annat ställe - bara INTE hos oss. Detta får vi leva med ett par veckor medan bygget pågår av vårt nya miljörum för bättre avfalsshantering.

 

2017-01-17 NEDRÄKNING INFÖR STARTEN AV MILJÖRUMSBYGGET

Som framgick av det informationsblad som delades ut nyligen ska avfallshanteringen förändras. Två rum slås samman och andra rum får sin funktion förändrad. Detta arbete inleds på måndag 24 januari och medför en del temporära olägenheter.

 

Nu på onsdag 18 januari är sista dagen på ett tag att lämna tidningar. Kärlen töms tidigt på torsdag.

Nu på torsdag 19 januari är sista dagen på ett tag att lämna grovsopor och el-avfall. Kärlen töms tidigt under fredagen.

 

När det här är klart kommer grovsoprummet att STÄNGAS och vi får själva ta hand om ovanstående fraktioner ett par veckor.

 

2017-01-12 RESULTAT FINNS NU FRÅN ENKÄTEN OM BILINNEHAV

Data från webbenkäten sent i höstas där vi frågade om bilinnehav och även gav möjlighet till att ge synpunkter är färdigbehandlat. Syftet med undersökningen var att få fakta om hur många bilar det finns, hur det matchar tillgängliga uppställningsplatser samt i förlängningen ge underlag för fortsatta arbeten.  Resultatet framgår av denna presentation.

 

2017-01-01 VATTNET NU AVSTÄNGT VID BILTVÄTTPLATSEN

Nu visar SMHI:s flerdygnsprognos återkomsten av ett för årstiden mer normalt temperaturläge med många minusgrader på nätterna. Av det skälet har vattnet kopplats bort och platsen kan därför tills vidare brukas för enbart parkering. För att underlätta passagen för gående via trappan till och från  undre planet ber vi alla att orientera bilen närmare buskaget.

 

2016-12-20 BILTVÄTTEN ÖPPEN

Så länge som det är hyfsat med plusgrader dagtid får vattnet vara påkopplat och man kan tvätta bilen. När minusgraderna gör detta olämpligt kommer skyltningen att visa att vi övergått till enbart vinterparkering.

 

2016-012-20 MÄTARAVLÄSNING SKER 9 JANUARI MED START KL 19

Styrelsen gör detta parallellt på våra tre gårdar och det brukar vara klart vid 20:30-tiden. Har du önskemål om ett få besöket en viss tid i stället för enligt turordning, hör av dig så kan vi säkert ordna detta.

 

2016-12-10 SVAREN I BILENKÄTEN RULLAR IN - DEADLINE 16 DECEMBER

I kväll kan vi räkna in svar från 63 fastigheter och det samanlagda bilinnehavet är uppe i 81. Men än finns det tid att ge svar och synpunkter. Runt Lucia skickar vi för säkerhets skull en påminnelse till de som inte svarat.

 

2016-12-09 NY BELYSNING MONTERAS PÅ ÖVRE GARAGEPLANET

Nu på måndag 12 december med start kl 07 börjar El-City att byta ut armaturerna på garagelängorna till en modernare LED-armatur som heter Aero. Även över anslagstavlorna, vid biltvättplatsen och över grovsoprummets ersätts befintliga armaturer med Aero. Ett par nymonteringar ska också ske där det i dag är mörkt. Slutligen ska två av våra kommande nya skyltar förberedas med egen belysning.

 

2016-12-02 NYA KANALER I TV-GRUNDUTBUDET

Bredbandsbolaget har meddelat att vårt upphandlade grundutbud T-1 Bas från och med den 8 december utökas med fler kanaler. Eurosport 1 tillkommer både i standard digital upplösning och HD upplösning. Övriga kanaler som nu får HD upplösning är Discovery Channel, Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, och TV12.

 

För att se HD-kanaler behövs som tidigare en HD-box och för att uppdatera kanallistan behöver tv-boxen startas om.

 

2016-11-26 RISET VID VÄNDPLAN SKA NU BORT

Rishögen vid vändplanen byggdes i fredags på med en massa trädgrenar från den kronreducering som tre arborister då utförde på M-gården och mellan L- och M-gården. Risbilsföretaget har därför fått klarteckan att snarast rensa området.

 

2016-11-19 HÄMTNING AV HUSHÅLLSSOPOR MISSAD I FREDAGS

Våra hushållssopor ska hämtas på fredagar. Det sker vanligtvis mellan 06:15 och 06:30. När inget hänt vid lunchtid kontaktades driftsansvarige hos Liselotte Lööf AB. Han lovade höra av sig när han lyckats lokalisera sin personal. Det gjorde han inte. Nu får vi troligtvis stå ut till på måndag.

 

Locken på alla kärl får nu stå öppna och innehållet är manuellt komprimerat och packat så gott det går. Försök sprida ut nya soppåsar över kärlen utan onödig "luft" till på måndag morgon.

 

2016-11-15 NYA LAMPOR i STOLPARNA PÅ ÖVRE GARAGEPLANET

Det har varit skapligt mörkt ett tag i parkeringsfacken på övre planet efter att samtliga fyra armaturer nästan samtidigt gått ned till ett svagt flimmer. LED-lampornas utlovade brinntid på 50.000 h visade sig bara bli cirka 12.000 h, dvs tre år. Men då produktgarantitiden gått ut och el-firman som gjorde jobbet dessutom konkat var reklamation ingen framkomlig väg. När det stod klart kontaktades Boo Energi som föreslog en lampa de själva börjat installera hos kunder.

 

Så nu sitter en ny LED-lampa på 25 W i varje armatur. Trots den låga effekten ger lampan hela 3800 lumen och har ett varmare sken än den föregående. Ett högt Ra-värde bör borga för justa färger. Livslängden kan förstås bara tiden utvisa.

 

På gång är också ett utbyte av belysningen över garageportarna. De befintliga har åldrats och skenet har glidit åt det gröna hållet. Då lampor med kvicksilver inte längre är tillåtna att ersätta blir det naturligt att gå över till LED-armaturer. I samma veva ska nya skyltar sättas upp. De kommer att ha egen spotbelysning. Vi ersätter den slitna orienteringstavlan och besöksparkeringsskylten. En ny skylt vid biltvättplatsen och en inbjudande "Välkommen till Alskäret" skylt med en spännande skärgårdssymbol ska också upp.

 

2016-10-30 RISET VID VÄNDPLAN

Den stora mängden ris till vänster vid vändplan kommer att ligga kvar ytterligare en begränsad tid. Det beror på att vi avvaktar den beskärning av lönnar som ska utföras främst  på M-gården, men också efter gång- och cykelvägen mellan L-och M-gårdarna. De grenarna vill vi att risbilen  också tar med sig. Trädgårdsavfallet ("komposten") på högersidan har redan hämtats.

 

2016-08-31 GARAGET HAR LOTTATS UT

Strax efter kl 18 blev det klart vem som får hyra föreningens extra garage ett år. Lotten som  fiskades upp ur luvan tillhörde Liv Sahlberg i Nhv 54 på L-gården. Grattis! Sammanlagt sju ansökningar kom in, fördelat på K-gården med 2 st, L-gården 3 st och M-gården 2 st. Nyinflyttade Erik Wellander i Nhv 64 utförde dragningen.

 

2016-08-28 VATTNET ÄR OK

Kommunen meddelade i dag att gränsen för det misstänkta vattnet flyttats österut. Norrholmsvägen är inte längre med på varningslistan. Vattnet behöver därför inte längre kokas.

 

2016-08-26 VATTNET SKA KOKAS

Kommunen uppmanar oss att koka vattnet då det kan vara otjänligt pga koliforma bakterier. Läs mer på kommunens hemsida som uppdateras kontinuerligt.

 

2016-07-03 GARAGEPANELRENOVERINGEN KLAR

Förra veckan åtgärdade entreprenören de sista anmärkningarna i som dokumenterades vid slutbesiktningen. I och med det är projektet avslutat. Observera att dispensen från parkeringsförbudet upphörde sista juni. Parkering i innerkurvan sker nu på egen risk.

 

2016-06-15 FELAKTIGHETER I UTDELADE AVIER

Avierna för kvartal 3 som nyligen delades ut innehåller vissa fel. På bladet med de tre inbetalningskorten saknas beloppet som ska betalas in. På försättssidan har gamla uppgifter för kontakt med kassören dykt upp. Troligen är det datorns uppdatering från Windows 7 till Windows 10 som stökat till det för vårt fastighetsadministrativa program. Kassören kommer att kontakta supporten och hoppas kunna dela ut en korrekt omgång avier på torsdag eller senast fredag.

 

Försättssidans kolumner för kommande tre månader innehåller korrekta uppgifter för fastighet, belopp, plusgirokonto och ocr-nummer. Den som knappar in betalningarna hos sin internetbank kan därför hitta alla uppgifter där.

 

2016-05-30 EXTRA P-DISPENSER

Den som förlagt sin dispens eller behöver en extra kan hämta en sådan i fastighetsförrådet. Det är där vi har skottkärror mm. Till höger innanför dörren förvarar K-gården sin flagga i en grön brevlåda. I den ligger en bunt kopierade dispenser. Lägg den i framrutan och du står säkert på dess markerade gatuplatser och  kan även låta bli att flytta bilen från p-området på onsdagar.

 

2016-05-25 RENOVERING AV GARAGEPANELEN STARTAR

På måndag 30 maj inleds renoveringen av garagets kostym. Främst ska murkna och spruckna panelbräder bytas och därefter ska all panel tvättas och målas mellangrå. Arbetet kommer att påverka gästparkeringen på övre garageplanet där särskilt platserna (8 st) närmast gavlarna behöver avlysas från tid till annan. För att inte förvärra ett redan besvärligt parkeringsläge har vi utverkat dispens från kommunen att få stå på del av Norrholmsvägen utan att riskera lappas. Dispensen inklusive karta har bifogats ett informationsmejl till samfällighetens medlemmar. Den kommer också att delas ut i brevlådorna. Projektet ska vara klart sista juni.

 

2016-05-20 TRÄDGALLRING BAKOM K-GÅRDEN

På måndag 23 maj med start kl 8 kommer ett 20-tal träd att gallras bort på K-gårdens baksida mot Östbackaskolan och bollplanen. De träd som berörs har sitt ursprung i ett önskemål hösten 2015 från berörda boende. Det uppmärkta urvalet modifierades och kompletterades av styrelsen på plats under vårstäddagen. Anbudet på att utföra gallringen accepterades efter att vi kunnat jämföra kostnaden med ett pågående likartat arbete hos Västerbris.

 

Det som fälls kommer att fraktas bort direkt och det samtidigt med rishögen vid vändplanen.

 

2016-05-17 FORTUM FIMPAR VÅRT VARMVATTEN

Fortum har delat ut information i alla brevlådor att de stänger av hetvattenleveransen mellan kl 08 och 16 nu  på torsdag den 19 maj. Orsaken är att de byter ventiler och gamla rör i sin distribution. Efter ett tag kommer tappvarmvattnet att sluta rinna i våra kranar. Det beror på att skyddsövervakningen i undercentralen upptäcker att det inte längre går att värma upp kallvatten till varmvatten. För att skona de känsliga kopparrören i kulverten från snabb nedkylning stänger automatiken av kallvattnet till varmvattenberedaren.

 

De som bodde här på 1980-talet minns förmodligen att Familjebostäder som då drev panncentralen, stängde av hetvattnet en hel vecka vid skolstarten för att "sota pannorna". Den usla kundhänsynen är som tur ett minne blott.

 

Vi håller tummarna för att inget tråkigt händer i våra kulvertrör p.g.a. den här avstängningen.

 

Kallvattnet berörs inte.

 

2016-05-09 ÅTERFYLLNING VID L22 och L24

I morgon tisdag återfylls de två schakthålen som togs upp för att täta läckan i varmvattensystemet. Samma stora bil som sög bort massorna över kulvertrören används även nu nu, men med omvänd funktion. Genom den stora slangen kommer nytt fyllningsmaterial att injekteras från bilen till de båda hålen på L-gården. Medan detta sker blir det lite trångt på gång- och cykelvägen mellan L- och M-gårdarna.

 

Asfalteringen vid övre garageuppfarten är ännu inte tidsplanerad.

 

2016-05-09 SANDSOPNING UTFÖRD

I dag på eftermiddagen kom en maskin och tog upp sand på gårdarna och garaget. Den inte bara sopade samman med tillsats av vatten utan sög dessutom upp resultatet. Även fint material kom därför med. Vi får nu utvärdera om körbanan i nedre garageplanet blev nöjaktigt ren från småpartiklar.

 

2016-05-01 VARMVATTENSYSTEMET ÄR TÄTT (uppdaterad)

Loggen i vår elektroniska varmvattenmätare i undercentralen visar nu att systemet håller tätt. Under de två fulla dygn som förfluttit sedan lagningen, har mätaren registrerat minimiflödena 0 respektive 1 liter per timme. Innan lagningen var motsvarande värde över 600 liter per timme! Givet några droppande kranar och 83 fastigheter är värdena nu  jättebra.

 

Det fordras inte stora hål för att ge rejäla vattenmängder. På firman Arne Jensens läcksökning kan man läsa detta: "Ett hål med en sytråds tjocklek ger en läckmängd på ca 50 liter/dygn och ett hål med en synåls tjocklek ger en läckmängd på ca 500 liter/dygn vid 2 bars tryck." Vårt rörs spricka var mycket större och trycket i ledningarna är dessutom det dubbla, normala 4 bar.

 

På måndag 2 maj kommer Perra och muffar (sätter på nytt hölje och isolerar) den lagade ledningen nere i backen. Efter det kan återställningen inledas av schakterna och det som var tvunget att rivas ovanpå samt ny asfalt över hålen uppe vid övre soprummet.

 

Vår nya elektroniska mätare kommer att i fortsättningen ge oss örnkoll på varmvattnet och möjliggöra tidigt upptäckt av eventuella problem.

 

2016-04-29 VARMVATTENTEMPERATUREN

På morgonkulan har L- och M-gårdarna inte haft någon vidare temperatur på varmvattnet. Det orsakades av att returledningens kranar i undercentralen inte blev öppnade efter avslutad avluftning i går. Varmvattnet ska cirkulera i kulvertrören och det som inte används i husen ska återgå till varmvattenberedaren och värmas på igen. Nu kom nytt hett vatten ut i ledningarna endast när någon någonstans öppnade en kran. Det händer inte frekvent på natten och då svalnade systemet ned. Vi ber om ursäkt för den tabben! Problemet blev åtgärdat vid 08:15-tiden på morgonen i dag.

 

2016-04-28 LÄCKAN HITTAD OCH LAGAD

Schaktgropen som grabbarna från CIJA-tank drev ned med sugbilens slang i marken mitt under L-24-ans altan kom exakt rätt. Det stod klart när röret började synas. Flera kraftiga strålar ut från en skarv förvandlade direkt gropen till en rykande hetvattenbassäng. Tack vare sugbilen fungerade ambitionen att så långt som görligt skona altanen och dess bärande fackverk, samtidigt som gropen måste bli säker att vistas i och kunna jobba.

 

Varmvattnet till L- och M stängdes av kl 11.55 och sattes på igen kl 16.35. Lödningen av röret hade lyckats och det var helt tätt! Vi hade beslutat att göra lagningen permanent på en gång, vilket medför att man tvingas vänta några timmar tills det slutar rinna restvatten från husen ur de kapade rören.

 

Den borttagna rörbiten hade en stor spricka i godset vilket förklarar det stora vattentappet. Om någon dag när vi ser att allt fortsatt är som det ska vara kan återställningen inledas. Blir skönt att få tillbaka asfalten uppe vid garagebyggnaden!

 

Ledningarna har avluftats i undercentralen, men det kan inte uteslutas bubbel i våra kranar. Likaså brukar det skaka loss lite grums i ledningarna vid en sådan här avstängning. Att varmvattnet därför en stund kan påminna om svagt te är normalt och går fort över.

 

2016-04-25 FORTSATT KULVERTGRÄVNING

På torsdag den 28 april fortsätter sökandet efter läckpunkten. Sugbilen anländer förmodligen vid 7-snåret och backar sedan ned på gång- och cykelvägen mellan L- och M-gårdarna. Avstängning av varmvattnet på L och M bör man vara beredd på kan ske under förmiddagen.

 

2016-04-21 KULVERTGRÄVNING

Efter lite inledande strul med en parkerad skåpbil som hindrade sugbilen att backa in på gång- och cykelvägen mellan L- och M-gårdarna kunde arbetet påbörjas på L-22:s kökssida. Det tog lång tid att nå ned till rören på grund av besvärlig och hård fyllning ovanpå dem. Så vi fick avsluta arbetsdagen med ett hål ned till varmvattenröret tillräckligt stort för Perra att ta sig ned och skära bort rörets hölje och frilägga de båda kopparrören och larmtrådarna. Det var blött men där är inte platsen för den stora läckan.

 

Däremot gick det nu att se att det trängde igenom vatten från rörets riktning till L-24. Mätning med Perras instrument på de blottlagda trådarna visade på ett avstånd till mitten av L-24:as framsida. Så vi tvingas fortsätta gräva i den riktningen. Nu måste vi dock invänta att CIJA-tank får loss en av sina tre sugbilar till vårt problem. Sugbilsbranschen är nämligen hårt uppbokad just nu.

 

2016-04-21 LÅSCYLINDER

Sedan någon dag har grovsoprummets dörr en ny låscylinder. Nycklarna fungerar nu som de ska utan att det kärvar. Men eftersom dörren är lite skev kan man behöva sätta axeln till för att lätta trycket på låskolven.

 

2016-04-18 GRÖNGATA

På onsdag em kommer Hans Wulfert som hastigast att röja en gata på 1 m bredd i grönområdet längs garagets båda långsidor. Det ingår i förberedelsen för reparation och målning av garagets panel så att byggställningar kan sättas upp.

 

2016-04-18 LÄCKREPARATION

Reparation av läckan i varmvattencirkulationen som lokaliserats till L-gården kommer att inledas på torsdag 21 april kl 8. Då har sugbilen anlänt och ska börja jobba utanför L-22. När skadan blir synlig ska den åtgärdas, förmodligen provisoriskt till att börja med. Då måste varmvattnet tillfälligt stängas av till L- och M-gårdarna. Var därför beredd på lite struligt varmvatten den här dagen. K-gården drabbas inte.

 

2016-04-15 PANELBYTE OCH MÅLNING

Efter att ha tagit in anbud från fyra firmor på renovering och målning av garageanläggningens panel har styrelsen i dag tecknat avtal med Nord Renovering och Bygg. Uppdraget innebär huvudsakligen byte av cirka 170 m2 dålig panel och målning av hela anläggningen. Vidare ingår  rengöring och inoljning av räckena på övre planets sarg, målning av nedre inpassagens betongmur (den som Dipart lagade och spacklade), samt att vi passar på att ta bort de sedan länge förseglade sopluckorna till övre och nedre rummen för hushållssopor.

 

Panelen ska sedan målas med en grå kulör enligt den stora majoritetens val i styrelsens enkät, dock med en något ljusare nyans än på exempelhuset. Knutarna kommer att målas vita. Arbetet kommer att inledas omkring den 20 april.

 

2016-04-15 STÄMMOPROTOKOLL

Protokollet från stämman den 4 mars finns nu att läsa på föreningens sajt under fliken Styrning och Ledning. Efter kopiering kommer det också att delas ut i brevlådorna.

 

2016-04-14 LÄCKSÖKNING

Sökningen efter läckor i går med hjälp av mikrofonlyssningsteknik var framgångsrik. Vi har nu identifierat området där läckan är. Ljudet från det trasiga röret pekar tydligt ut kulvertröret utanför fastigheterna L-20, 22 och 24. Nu pågår förberedeler för att snarast möjligt åtgärda problemet. Samtidigt finns även en positiv sida. Lyssningsexperten hittade inget på hela M-gården och inte heller något efter övriga längor på L-gården. Likaså friskrevs också lagningen vi nyss gjorde under gångvägen ned till L-gården.

 

Vi som jobbat med det här är mycket tacksamma för hur husägarna till ett antal gavelhus på L och M ställde upp med nycklar eller att någon var hemma så att vi kunde komma in och mäta.

 

Fortsättning följer...

 

2016-04-06 STÖRNINGAR PÅ VARMVATTNET

Styrelsen har i eftermiddags mejlat alla fastigheter att onsdagen den 13 april kl 09 blir det störningar på varmvattnet. Skälet är att då inleds sökning efter läckor i varmvattencirkulationen till L- och M-gårdarna. Metoden som används kallas lyssning med specialmikrofoner. För att minska störande ljud som fortplantar sig i rörsystemet stängs cirkulationspumparna av i undercentralen för varmvatten och värme.

 

2016-04-05 KULÖRENKÄTENS RESULTAT

På stämman i går kväll presenterade Ann Palmbrink resultatet av styrelsens enkät om kulör på garageanläggningen i samband med förestående panelrenovering. Svarsprocenten var cirka 72%. Som synes är det det gråa alternativet som fått flest röster, drygt 52%.  I diskussionen framfördes att just det här husets nyans av grått är lite väl mörk. En brytning mot något ljusare nyans, men med bibehållen kontrast mot garagets vita murväggar kan bli den praktiska lösningen.

 

2016-04-02 VÅRSTÄDDAG

Vårstäddag blir lördagen den 30 april. Samling kl 09 vid biltvättplatsen. I år är det M-gårdens tur att organisera den gemensamma lunchen som brukar börja cirka kl 12. Kallelse kommer i brevlådorna.

 

Marken efter kulvergrävningarna vid övre garageuppfarten är nu preparerad för asfaltering, vilken enligt uppgift ska ske i veckan efter helgen.

 

2016-03-26 FÖRFRÅGAN OM KULÖR

Styrelsen har i kväll mejlat en enkät till samtliga (utom två som saknar mejl) fastigheter. Styrelsen önskar med enkätens hjälp få råd om vilken kulör som garageanläggningens träpanel ska ha när den reparerats och ändå ska målas.

 

2016-03-26 REGLER FÖR BILTVÄTTPLATSEN

Vattnet är nu tillbaka i slangskåpet vid biltvättplatsen. Styrelsen har beslutat att platsen är reserverad för biltvätt mellan kl 08-20 alla dagar i veckan, under övrig tid är parkering tillåten. Detta framgår nu av anslaget på väggen. Tidigare information om vad som gällt har inte varit lika tydlig vilket lett till irritation hos biltvättare när de hindrats av parkerade bilar.  Vi hoppas att klarare regler minskar friktionen.

 

2016-03-21 NYA AVIER EFTER STÄMMAN

På baksidan av kallelsen 2016-03-11 till föreningstämman den 4 mars informerades att avierna för kvartal två delas ut efter stämman i stället för som brukligt i mitten av föregående månad. Ingen behöver därför oroa sig över att uppfattas som försenad. Vi upplyser om det här då informationen inte tycks ha noterats av alla.

 

2016-03-18 SÄGA UPP KABEL-TV

Styrelsen har skickat en mejlförfrågan till fastighetsägarna om man vill säga upp det digitala kabel-tv-abonnemanget som betalas via månadsavin. Främst är det fiberfastigheterna som har anledning överväga detta eftersom fibern öppnat för att ta emot ip-tv från olika leverantörer. Besked till styrelsen senast 22 mars.

 

2016-02-29 RÄNTEAVDRAG

Det är snart dags att deklarera. Vi kan göra avdrag för de räntor som föreningen 2015 betalat till Nordea för det lån som tagits upp för renoveringen av garageanläggningen. Varje fastighet kan dra av sin del av räntorna under "Avdrag - kapital" i deklarationen. Det belopp som ska dras av är 1443 kr. Se närmare detaljer i Deklarationsanvisning 2015.

 

2016-02-27 VALBEREDNINGEN AKTIVERAD

Valberedningen har nu ombetts ta fram förslag på ledamöter, suppleanter och revisorer till den styrelse som ska väljas på ordinarie föreningsstämman den 4 april.

 

2016-02-17 11:40

Tyvärr var det för tidigt att ropa hurra. Lödningen av det nya röret är visserligen ok, men en gammal närbelägen skarv började efter ett tag att droppa och måste åtgärdas direkt. Därför stängs nu varmvattnet till L- och M-gårdarna av igen. Vi beklagar de olägenheter det medför.

 

2016-02-17

Varmvattnet var tillbaka på L- och M-gårdarna cirka 09:35. Lagningen av det trasiga röret gick ovanligt smidigt denna gång. När det gamla kopparröret kapats får man alltid vänta ut restvatten som kommer bakvägen från alla hus. Denna gång blev det efter ett tag helt droppfritt, vilket är ovanligt. Det gör att lödarbetet fick de allra bästa förutsättningarna att lyckas och ge en tät lagning. Nu kan strax återställningen av schaktgroparna påbörjas.

 

2016-02-13

Avstängningen av varmvatten på L och M-gårdarna sker nu på onsdag 17 februari kl 8. Jensens Rör meddelade att man inte kunde tidigare. Då ska den skadade biten av kopparröret kapas och ersättas. Det kan ta någon timme innan varmvattnet kan släppas på igen. I samband med sådana här reparationer kan det komma in luft i ledningarna, vilket inledningsvis brukar ge puffar och ristningar när man spolar. Grums i ledningarna kan även skaka loss och i början missfärga varmvattnet.

 

Kallvattnet påverkas inte. K-gården har egen slinga och är inte alls berörd av arbetet med läckan.

 

2016-02-11

Läckan hittades vid lunchtid i varmvattencirkulationens returledning och är nu provisoriskt tätad. En permanent lagningen ser ut att kunna göras på måndag om Jensens Rör inte får förhinder. För att möjliggöra den provisoriska lagningen fick vi i dag stänga av varmvattnet på L+M under cirka 50 minuter omkring kl 13:25. Vi beklagar om någon drabbades av olägenhet på grund av detta. Men åtgärden var nödvändig och inte möjlig att avisera i förväg.

 

Planen är nu att återanvända så mycket det går av schaktmassorna som ligger vid garageuppfarten. Inledningsvis måste de allra största stenblocken sorteras åt sidan och köras till deponi. Det arbetet inleds i  morgon fredag. Så fort den permanenta lagningen är utförd påbörjas resterande återställning. Att schaktmassorna ligger där de ligger är tråkigt, men alternativet hade varit att köra dem till Jordbro (närmaste deponiställe). Det hade kostat massor av pengar och tid och omöjliggjort återanvändning och därmed medfört ytterligare kostnad för nytt material.

 

2016-02-10

Arbetet med att lokalisera läckan har i dag fortsatt i den nya schakten närmare uppfarten till övre parkeringsplanet. Arbetet är tidsödande då rören ligger oerhört djupt, här på cirka 3,5 meters djup. Varje lyft med skopan medför att tre nya skopor sten och grus kalvar in från sidorna. Ofantliga mängder sten och grus måste flyttas upp till ytan. I dag ser vi att det ångar från schaktväggen som är närmast garageuppfarten. Det indikerar att läckan är nära. Arbetet fortsätter i morgon. (K-gården påverkas inte när det blir dags att tillfälligt stänga av varmvattnet och laga röret.)

 

2016-02-07

Tisdag morgon 2016-02-09 påbörjas arbetet för att hitta och åtgärda ett läckage i varmvattenkulverten. Schaktningen inleds på krönet av den smala förbindelsegången som leder ned till gavelhusen Nhv 14 och 12 på L-gården.

 

2016-01-27

Varmvattnet stängs intermittent av fredag morgon 29/1 mellan kl 02:30 och 03:30 för olika flödesmätningar. Syftet är att undersöka om det finns läckor i varmvattenkulverten. De boende uppmanas att enbart använda kallvatten under denna timme. Fastigheterna har även informerats om detta med mejl.

 

2016-01-22

Styrelsen har skickat ut (med mejl) en enkät till de 38 fastigheter som fått fiber genom Svensk Infrastrukturs försorg. Syftet är att samla in kunskap om fastigheternas val av tv- och internetleverantörer.

 

2016-01-20

De två garagelängorna på övre planet har nu tillbaka sin belysnings-el. Felet berodde på att den elektriska nollan hade släppt. Orsaken till det återfanns i en dosa i nedre planets tak där ledningarna upp till övre planet skarvas och förgrenas. När dosans lock skruvades bort rasade en mängd döda svartmyror ut. Myrorna hade byggt bo i dosan och vid någon viss tidpunkt hade kamraternas aktivitet orsakat överledning följt av nedsmältning av ett skarvdon för nolledningen . Elektrikern tog några bilder för uppladdning på Facebook där likasinnade delar "roliga" och ovanliga el-fel!

 

2016-01-18

Elektrikern kommer onsdag 20 januari för felsökning och åtgärd för nedanstående beskrivet problem.

 

2016-01-15

Två garagelängor M16-L46 på över planets vänstra sida saknar sedan ett par dagar el till bilplatsernas belysning och tillhörande vägguttag. Det är inte så enkelt att en säkring gått, utan det förefaller som om något hänt med ledningarna från el-centralen fram till berörda längor. Elektriker är kontaktad. Berörda har fått ett individellt mejl. El till motorvärmarna är inte påverkad.

 

2016-01-07

Fliken med rubriken "TV och Bredband" har uppdaterats med information om fibernätet.

 

2016-01-02

Vattnet vid biltvättplatsen är nu avstängt och förblir så till våren. De ihållande plusgraderna har till slut besegrats av mer normala vintertemperaturer under nollan. Parkering på platsen är tills vidare OK. Det rekommenderas att placera bilen närmare buskaget för att underlätta passage till och från undre garageplanet via trappan: man ska inte riskera behöva gnugga sig mot smutsiga bilsidor.

 

2016-01-01 uppdaterad 19:55

INBROTT i TVå FASTIGHETER

Sent på eftermiddagen upptäcktes det att två gavelfastigheter på L-gården utsatts för inbrott. Fönsterrutor har slagits sönder för att den vägen ta sig in. När detta skrivs ser det ut som om inbrotten skett ett par timmar efter midnatt. En förbipasserande, omkring kl 02:30, uppger sig ha sett en eller flera personer som rört sig i fastigheten då också ljuset tänts och släckts. Omfattningen av tillgrepp och skador är delvis känt: utdragna lådor, innehållet utrivet på golvet, totaltillstökat, elektronik som saknas etc. Fastighetsägarna är informerade. Polisens tekniker för att söka och säkra eventuella spår kan dröja till efter helgen. Om något liknande ägt rum på övriga två gårdar är i nuläget inte känt.

 

2015-12-21

Styrelsen delar i kväll ut plastsäckar för att lägga julklappspapper i. Samtidigt hamnar i brevlådan den traditionella julinformationen (här länkas en längre 2 Mbyte-version i färg) med blandade tips inför kommande helg och nyår. Exempelvis att mätarna kommer att läsas av under ett hembesök måndagen den 11 januari med start kl 19.

 

2015-12-08

Ett nytt inbrott på nedre garageplanet upptäcktes sent på eftermiddagen när en boende kom hem med sin bil och upptäckte att en uppsättning sommarhjul var borta. Tillgreppet har fräckt inträffat under dagen eftersom hjulen var på sin vanliga plats när den boende tog ut sin bil på morgonen.  Det ligger nära tillhands att se ett samband med inbrottet för en månad sedan då någon hade stökat runt med hjulen i detta garge, men inte stulit något. Ytterligare en stöld av hjul i ett närbeläget garage har inrapporterats senare under kvällen.

 

Stölden ska anmälas till det egna försäkringsbolaget där hemförsäkringen ligger. Föreningens försäkring gäller enbart för skador på föreningens egendom.

 

2015-12-07

Varmvattnet kommer att stängas av kl 09 på torsdag 10 december i hela förereningen. Skälet är att en elektronisk vattenmätare ska installeras i röret som tillför kallvatten till tappvarmvattenberedaren. Förutom det självklara att registrera hur mycket vatten som går åt, kommer mätaren också att hjälpa oss att bedöma om det finns en läcka i kulvertsystemet för varmvattencirkulationen. Mätaren kan nämligen också  registrera flödets minimivärde under dygnet. Detta inträffar någon gång under vargtimmarna och ska vara noll eller nära noll. Genom att regelbundet tanka ur mätarens data kan vi hålla bättre koll på kulvertens status.

 

Passa på att duscha före kl 09! Inget vatten kommer att finnas i varmvattenrören efter ett tag. Kom ihåg att stänga till kranarna!! Styrelsen beklagar olägenheten som avstängningen medför. Förhoppningsvis tar arbetet inte så många timmar. Kallvattnet påverkas inte.

 

2015-12-06

På tisdag den 8 december ska två värmemängdsmätare bytas på L- och M-gårdarna. Arbetet påbörjas vid åttatiden på morgonen. Med stor sannolikhet måste då värmecirkulationen till elementen stängas av i undercentralen till dessa  gårdar under tiden arbetet utförs. Eventuellt behöver lite vatten tappas av för att sänka trycket. Den som har lokal vattenburen golvvärme med egen cirkulationspump gör klokt att stänga av den. K-gården berörs inte eftersom den har en egen oberoende matningsslinga.

 

2015-11-28

Onsdag 2 december ska de armaturer som inte lyser i undre garageplanets tak att åtgärdas med nya HF-don (drivkretsar) och nya lysrör. Arbetet påbörjas tidigt på morgonen.

 

2015-11-09

Av vad som framkommit verkar det som om stölderna har varit begränsade. En uppsättning bra vinterdäck togs på övre planet. I ett garage tycks de ha flyttat runt däck för att kolla på dem, i ett annat bara öppnat och tittat ned i de plastpåsar som däck förvarats i, men inte tagit något.

 

2015-11-07

INBROTT I GARAGEANLÄGGNINGEN

I morse upptäcktes att det under natten varit inbrott i garage  på övre och undre planen. Omfattningen är för närvarande oklar, men det förefaller som om intresset främst har varit att stjäla bildäck. Viss sekundär skadegörelse kan tyvärr också ha uppstått, exempelvis har ett hjul lagts ovanpå en motorhuv.

 

Styrelsen uppmanar därför alla att kontrollera innehållet i sina garage. Rapportera till oss om det skett åverkan på föreningens egendom, exempelvis klippta gunnebostängsel mellan garageplatser. Det är bara det senare som hanteras av föreningens försäkring. E-postadress styrelsen@alskaret.se kan användas.

 

2015-11-01

Nytt på höststäddagen i går var att det vid genomgången kl 09 också presenterades en lista med nio stycken arbetsuppgifter av olika dignitet. Varje arbetsuppgift beskrevs tillsammans med en skattning av lämpligt antal frivilliga utförare.

 

På städdagen städades och rensades både el-centralen och fastighetsförrådet. På trottoaren vid föreningens brevlåda ligger nu tryckimpregnerat virke som ska till Skuru ÅVC. I gräset vid nedre garageinfarten finns ytterligare miljöovänligt, exempelvis gammal färg, som också ska till Skuru ÅVC. Till vänsterom riset i vändplan ligger en hög obehandlat virke som kan tas med risbilen utan att medföra deponiavgift. Det är viktigt att det förblir så.

 

Riset vid vändplan kommer att hämtas efter nästa helg plus några ytterligare dagar. Det som ska till Skuru ÅVC sker inom kort.

 

2015-10-20

Svensk Infrastruktur anser sig nu vara klara med återställningen efter arbetena med att förlägga fiber på föreningens mark. Slutbesiktning kommer att äga rum kl 13 torsdagen den 29 oktober.

 

2015-10-13

Bredbandsbolaget meddelar i ett brev att den 22 oktober ska kabel-tv-nätet uppgraderas. Tjänsten får ett kortare avbrott på cirka 1 timme mellan kl 10-11 på förmiddagen. Efter uppgraderingen behöver man antingen starta om sin tv-box eller göra en ny kanalsökning. Bredbandsbolaget utlovar ett separat utskick om ovanstående till alla boende.

 

2015-10-02

En man gick i dag runt i föreningen med ett mäthjul. Det visade sig att han var från skatteverket och att  hans ärende var fiber. Han sa att skatteverket genomför stickprovskontroll i ett antal föreningar på grund av de rotavdrag som fiberinstallatörerna sökt  för sina kunders räkning. Här hos oss Svensk Infrastruktur. Skattekillen mätte därför schaktens längd på de enskilda tomterna från gränsen mot föreningens mark till anslutningspunkten i husen. Han berättade att rotavdrag endast beviljas för de privata tomterna. Någon del av arbetet för att schakta fram till den privata tomtgränsen får man inte rotavdrag för.

 

2015-09-30

Styrelsen har skrivit till Svensk Infrastruktur och krävt att bolaget gör den återställning som stipuleras i avtalet. Saker som ska åtgärdas är bland annat söderkörd asfalt på gång- och cykelvägarna, borttagning av högar med asfaltrester, borttagning av uppstickande oranga kanalisationsrör, rensa gräsmattor från sprängsten som spridits från schakter, påläggning av matjord och gräsfrön på schaktsåren mm.

 

Då kommunens gång- och cykelvägarna ligger på vår mark med servitut har vi informerat ansvarig på kommunen om att skador (inklusive ett farligt "slukhål") inte har åtgärdats. Detta har föranlett kommunen att också engagera sig vilket vi tror ökar trycket att Svensk Infrastruktur ska fullfölja sina åtaganden.

 

Chefen för kundtjänsten på Svensk Infrastruktur har inledningsvis givit ett tillfredsställande besked.

 

2015-09-30

Höststäddag blir lördagen den 31 oktober. Trädgårdsmästare Hans Wulfert är inbjuden. Kallelse kommer.

 

2015-09-23

Elektriker från El-City har i dag varit i nedre garageplanet på grund av att nio armaturer slutat lysa. Olyckligtvis främst längst in i garaget. Felsökning visade att i två armaturer var HF-donet (drivelektroniken) trasigt, i övriga var det lysrören som lagt av. Elektrikern hade tagit med sig reservrör, men de var för korta. Genom att omdisponera de lysrör som fungerade samt fyra stycken som Rudi Seidler hade liggande, återställdes hyfsat lyse i den inre, mörkare delen av garaget.  Elektrikern återkommer med mer lysrör när nya HF-don levererats.

 

2015-09-01

Dragningen i garagelotteriet resulterade i att Nhv 104 kan disponera det extra garaget till 2016-08-31. Det var ovanligt många som denna gång anmält intresse, hela sju stycken deltog i dragningen.

 

2015-08-10

Ansökan att delta i lotteriet om att hyra föreningens extra garage har delats ut i brevlådorna. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast sista augusti kl 18, varafter lottdragning äger rum.

 

2015-06-23

Det ligger sedan en tid en stor hög med sand vid nedre ingången till L-gården. Det är fallskyddssand (även kallad "EU-sand") som ska fylla på den sand som gården har under sina lekredskap och som sjunkit undan och spridits ut. Entreprenören säger att han kommer att börja kärra in sanden på måndag den 29 juni.

 

2015-05-27

Arbetet i källsorteringsprojektet har resulterat i ett skarpt förslag på hur befintliga soprum kan modifieras för att passa  ändamålet. Nästa steg är att ta in anbud på det vi inte kan göra själva.

 

2015-05-18

Markavtalet med Svensk Infrastruktur är nu påskrivet av alla parter. Arbetet startade omedelbart i den allmänna marken. Antalet fastigheter som ska ha fiber ökade med ett förra veckan när en fastighet ångrade sig och hoppade på. Totalt ska nu 37 fastigheter anslutas. Övriga förbereds genom att kanalisation läggs i marken.

 

2015-05-09

Ann Palmbrink har arbetat vidare utifrån rapporten till föreningsstämman på hur en utökad källsortering av avfall kan införas i Alskäret. Två intressanta dokument sammanställda av henne kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. Det första ger förslag på hur de befinliga soprummen kan organiseras för att rymma de kärl som kan behövas. Vilka som är ansvariga i samhället, vilka regler som gäller samt tankar om våra möjligheter, det beskrivs i det andra dokumentet

 

2015-05-07

Svensk Infrastruktur har uppdaterat markritningen. Nu läggs fibern mellan trottoar och häck på baksidan av längan Nhv 45-55. Man har granskat och funnitr att det går att göra det utan att skada häcken. I och med den ändringen minskar schakten inne på K-gården ytterligare.

 

2015-05-06

Svensk Infrastruktur har skickat en ny version av markritningen, nu med markering av var två apparatskåp är placerade.

 

2015-05-05

Svensk Infrastruktur har skickat en ny markritning med inlagd kanalisering för Nhv 45-55, men utan att visa var i föreningen apparatskåpen är placerade. Omtag!

 

2015-04-30

Norrholmsvägen ska sandsopas onsdagen den 6 maj, det lovar nu kommunen efter den felanmälan som jag (Tommy B) skickade in i går. Gatan sopades på fredagen förre städdagen, vilket (som vanligt) ignorerar att det endast är på onsdagar som hela gatan är bilfri. "Vi har har inte fått datumparkeringsinfo från kommunen", förklarade arbetsledaren som satt  i en av de entreprenörsmaskiner jag hann i kapp.

 

Kommunens svar: "Det stämmer att entreprenören inte har kört datumparkeringarna i år. Vi har valt att köra dom själva med p-vakt och bärgare. Tyvärr har vi missat Norrholmsvägen. Den kommer att köras nästa onsdag. Antingen av oss eller Peab."

 

2015-04-27

Svensk Infrastruktur (SI) har i dag skickat ett nytt Markavtal som är identiskt till innehåll med det som samf. Stångskäret förhandlat fram under flera månader och nu blivit nöjd med. Vi ska nu granska det. SI skickade samtidigt en uppdaterad markritning som visar hur man nu (efter tidigare samråd med styrelsen) önskar ansluta fastigheterna. I dag har också gått ut mejl från SI där man bokar tid för besök om hur fibern ska anslutas (nya förutsättningar i vissa fall. Kökssidan har blivit baksidan). Styrelsen har informerat de berörda fastigheterna via lapp i brevlådan.

 

2015-04-25

Ris mm som lades upp vid vändplanen (och där Norrholmsvägen delar sig) under städdagen kommer att forslas bort runt den 7:e maj. Det ger extra tid för de som var frånvarande på städdagen att fixa sin tomt och komma med  på risbilen.

 

2015-04-07

Stämmoprotokollet har lagts i fastigheternas brevlådor.

 

2015-04-03

Justerat protokoll från 2015 års ordinarie stämma som hölls 2015-03-23, återfinns nu under fliken Styrning och Ledning, rubriken Stämmodokument. Protokollet kommer att lämnas in för kopiering efter påskhelgen och sedan som brukligt distribueras i brevlådorna.

 

2015-03-25

Martin Litnäs presenterade på stämman ett förslag till ny garageportslösning. Hans rapport återfinns nu under fliken Styrning och Ledning, rubriken Stämmodokument. En referensport kommer att monteras.

 

2015-03-24

Ann Palmbrinks och Charlotte Östmans utredning om källsortering som presenterades på stämman 23 mars återfinns nu under fliken Styrning och Ledning, rubriken Stämmodokument. Rapporten visar bland annat att Nacka kommun ökar ambitionen att matavfall ska separeras från hushållssopor.  Det blir mer piska än morot...

 

2015-02-15

Det är snart dags att deklarera. Vi kan göra avdrag för de räntor som föreningen 2014  betalat till Nordea för det lån som tagits upp för renoveringen av garageanläggningen. Varje fastighet kan dra av sin del av räntorna under "Avdrag - kapital" i deklarationen. Det belopp som ska dras av är 1554 kr. Se närmare detaljer i Deklarationsanvisning 2014.

Alskärets samfällighet

Norrholmsvägen 1

132 31 Saltsjö-Boo

Organisationsnummer: 716417-1279